Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı

Anadolu sahası Türk halk hikâyelerinde toplumsal cinsiyet rolleri ile kadınlar

Gender roles of women in the Turkish folk tales in Anatolia

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 303703 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Türk edebiyatında toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları söz konusu olduğunda ilginin yazılı metinlere odaklandığı görülür. Söz konusu metinlerden hareketle toplumsal cinsiyet algısının edebiyatta nasıl işlendiği ve kurgulandığı ile alakalı çalışmalar oldukça fazladır. Bununla birlikte, edebiyatın temeli ve ilk verileri olarak kabul ettiğimiz, toplumsal ruhun, kolektif bilincin en açık yansıdığı alanlardan biri olarak, ana kültür kodlarını barındıran halk edebiyatı verimlerinde bu çalışmalar azdır. Halk edebiyatı verimleri bizden önceki nesillerin, çağların duygu ve düşüncelerine dayanmakla birlikte, toplumun zevklerini ve görüşlerini yansıtması bakımından da büyük değer taşıyan eserlerdir.Bu tez kapsamında, sözlü kültürün zengin ve önemli metinlerinden olan Anadolu sahası Türk halk hikâyelerinde, kadınların toplum içinde ve gelenek çerçevesinde kendilerine biçilen cinsiyet rolleri, kadınlara bakışın temelleri, bu temelleri oluşturan ekonomik ve sosyo-kültürel yapı irdelenmiştir. Kadınların farklı kimlik ve rollerde görüldüğü bu verimlerde toplumsal cinsiyetin nasıl oluşturulduğu incelenmek suretiyle, toplumun kadın algısı, kadına bakışı ve ona verdiği değer incelenmeye ve kadınların deneyimleri çözümlenmeye çalışılmıştır.

Summary:

Gender studies focused on the written sources in the Turkish Literature. There are multitudes of studies holding light on how gender was constructed in literary works. Yet, the folk literature, which was accepted as the basis of literature providing the first data, and as one terrain where the social spirit and collective conscious reflect on evidently, is less studied. The sources of folk literature have great significance since they reflect the public opinion and interests as well as displaying the feelings and ideas of ancestors in their own age.This dissertation covers Turkish folk tales in Anatolia which are significant and rich texts of oral culture. It elaborates on the social and cultural roles constructed for women in the framework of customs; and the economic and social background of how women were treated. Examining these sources, where women are constructed in various roles and identities, it indicates the way women were viewed, perceived and valued through their experiences.