Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Arkeoloji Anabilim Dalı / Klasik Arkeoloji Bilim Dalı

Anadolu tiyatrolarında tonoz

Vault in Anatolian theaters

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 467345 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalışmasında, Eski Çağ'dan günümüze bir yapı ögesi olarak kullanılan tonozun ortaya çıkışı, gelişimi ve teknikleri ile Küçük Asya tiyatro mimarisindeki kullanımı araştırılmıştır. Tonoz ve tonoz sistemlerinin antik Anadolu tiyatrolarındaki konumları, özellikleri ve yapım evreleri açıklanmaya çalışılmıştır.

Summary:

In this thesis, the emergence, development, and techniques of the vault used as a structural element from Antiquity to nowadays and its use in the architecture of Asia Minor theaters are investigated. The locations, characteristics, and construction stages of the vault and the vaulting systems in the ancient Anatolian theaters are tried to be explained.