Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Anadolu'da İsis

Isis in Anatolia

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 122959 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

öz Bu çalışmanın amacı, Mısır kökenli bir tanrıça olan İsis'in, Hellen ve Roma dünyasındaki yansımalarım incelemektir. Özellikle az çalışılmış olan Anadolu, konu başlığı olarak seçilmiştir. Mısır tannlarmın Anadolu'ya nüfuzu M.Ö. 3. yüzyıla dek inmekle birlikte, îsis kültü ile ilgili belgeler ve diğer buluntular, henüz resmî bir kült yapısının varlığım ortaya koyamamıştır. İsis'in diğer tanrıçalarla yaşadığı synkretizm, onun daha çok tanınmasına sebep olmuştur. Afyrionymos ve epekoos gibi epithetonlara sahip olan tanrıçanın Anadolu topraklarında, özellikle de kıyı bölgelerde çok saygın olduğu kesindir. Yine de Anadolu'daki buluntular, diğer bölgelere nazaran hem az sayıda, hem de dağınıktır. Eldeki malzemenin değerlendirilmesi sonucunda, Anadolu'ya Hellenistik Dönem'in başlarında nüfuz eden kültün, bir müddet sessiz bir devir geçirdikten sonra, İmparatorluk propagandasıyla birlikte yeniden canlandığım görürüz. ABSTRACT The scope of this study is to focus on the reflections of Isis, an Egyptian goddess, to the Greek and Roman World, while concentrating especially on her cult and finds in Anatolia. The cult of the Egyptian deities penetrates into Anatolia, as early as the 3rd century B.C., yet there is almost no trace of an official building, in which one can say that the cult was certainly practiced. Her syncretization with other deities made her even more famous, and epithets like myrionymos and epekoos makes us realize that she really was highly respected, especially on the coastal cities. Although her finds are relatively rare and much scattered around Anatolia, an evaluation of the finds, enables us to say that her cult was well-known and practiced after its' introduction and rise since the Early Hellenistic Period, and revival in the 2nd century A.D. m

Summary:

öz Bu çalışmanın amacı, Mısır kökenli bir tanrıça olan İsis'in, Hellen ve Roma dünyasındaki yansımalarım incelemektir. Özellikle az çalışılmış olan Anadolu, konu başlığı olarak seçilmiştir. Mısır tannlarmın Anadolu'ya nüfuzu M.Ö. 3. yüzyıla dek inmekle birlikte, îsis kültü ile ilgili belgeler ve diğer buluntular, henüz resmî bir kült yapısının varlığım ortaya koyamamıştır. İsis'in diğer tanrıçalarla yaşadığı synkretizm, onun daha çok tanınmasına sebep olmuştur. Afyrionymos ve epekoos gibi epithetonlara sahip olan tanrıçanın Anadolu topraklarında, özellikle de kıyı bölgelerde çok saygın olduğu kesindir. Yine de Anadolu'daki buluntular, diğer bölgelere nazaran hem az sayıda, hem de dağınıktır. Eldeki malzemenin değerlendirilmesi sonucunda, Anadolu'ya Hellenistik Dönem'in başlarında nüfuz eden kültün, bir müddet sessiz bir devir geçirdikten sonra, İmparatorluk propagandasıyla birlikte yeniden canlandığım görürüz. ABSTRACT The scope of this study is to focus on the reflections of Isis, an Egyptian goddess, to the Greek and Roman World, while concentrating especially on her cult and finds in Anatolia. The cult of the Egyptian deities penetrates into Anatolia, as early as the 3rd century B.C., yet there is almost no trace of an official building, in which one can say that the cult was certainly practiced. Her syncretization with other deities made her even more famous, and epithets like myrionymos and epekoos makes us realize that she really was highly respected, especially on the coastal cities. Although her finds are relatively rare and much scattered around Anatolia, an evaluation of the finds, enables us to say that her cult was well-known and practiced after its' introduction and rise since the Early Hellenistic Period, and revival in the 2nd century A.D. m