Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Arkeoloji Anabilim Dalı / Klasik Arkeoloji Bilim Dalı

Anadolu'da Roma Dönemi takları ve tak biçimli kent kapıları

Roman arches and arch formed city gates in Asia Minor

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262850 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmayla hedeflenen, Anadolu'da günümüze ulaşan Roma taklarının, güncel arazi incelemeleriyle bir başlık altında derlenmesi, mimari analizlerle yapısal karakterlerinin belirlenmesi, kent ile ilişkilerinin irdelenmesi ve yapılma nedenlerinin ardındaki sosyal içeriğin açığa çıkarılmasıdır. Bu amaçla çalışmamızda, Roma'da zafer geleneklerinin bir parçası olarak ortaya çıkan ve Roma'nın gücünü vurgulayan bir propaganda aracı olarak tüm imparatorluk dahilinde tercih nedeni olan takların, yerel karakterinin yanı sıra Antik Yunan kültür özelliklerini de bünyesinde barındıran Anadolu'da, hangi anlamda ve ne işlevde tercih edildiği diğer coğrafyalardaki örnekleriyle karşılaştırılarak ortaya konmuştur.

Summary:

The aim of this thesis can be summarized as gathering the preserved Roman arches in Asia Minor* together by actual field observations, interpreting their constructions by architectural analysis, examining their relations with the city pattern and exposing the social content behind the reason why they were built. The arches were originated from the triumphal customs in Rome - preferred in the wide spread geography of the Empire ? for emphasizing the power of Rome as an instrument of the publicity. Nevertheless, in comparison with the examples of the other provinces, the reason in the sense and the function at the preference of the arches in Asia Minor (where the characteristics of the cultures of the Ancient Greek and the Hellenistic Period had also been sheltered) is analyzed.