Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Anahtar teslimi mühendislik-satınalma-yapım sözleşmelerde bir risk yönetimi sistematiği geliştirilmesi

Developing a risk management systematic for turnkey engineering-procurement-construction contracts

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 293947 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, inşaat sektöründe belirsizlik sebebi ile gündeme gelebilecek öngörülemeyen olayların, proje hedefleri üzerindeki etkilerinin azaltılmasına veya kaldırılmasına yönelik sistematik faaliyetler bütünü olan risk yönetimi, sektörde kullanımı her geçen gün artan anahtar teslimi mühendislik-satınalma-yapım sözleşme tipi özelinde ele alınmış olup, bu sözleşme tipi ile yapılacak projelerde yer alacak yüklenici firmalar için bir risk yönetimi sistematiği çerçevesinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, anahtar teslimi sözleşmelerin inşaat proje yönetim sistematiğinin başlıca evreleri olan ihale aşamasında, mühendislik-satınalma-yapım aşamasında ve yapım sonrası evrede gündeme gelebilecek risklerin ve bunlara karşı uygulanabilecek risk yönetim stratejilerinin belirlenebilmesi için; literatür araştırmalarının yanı sıra, sektörde danışmanlık hizmetleri veren ticari organizasyonların uygulamaları ve anahtar teslimi sözleşmeleri hayata geçiren bir Türk müteahhitlik firmasının yetkilileri ile yapılan mülakat sonuçları kullanılmıştır. Ayrıca mülakat sonuçlarından elde edilen veriler ile etkileri ve gündeme gelme olasılıkları belirlenen risk unsurlarının değerlendirilmesi amacına yönelik bir çerçeve de yüklenici firmların kullanımı için önerilmektedir.

Summary:

It is aimed to provide a framework on the risk management systematic in construction industry, which will enable contracting companies to eliminate or mitigate the adverse effects of the unpredictable circumstances leaded by uncertainties. Particularly; one of the recently popular contract type, turnkey engineering-procurement-construction contracts are studied. Probable risks those may be experienced during the tendering stage, engineering-procurement-construction stage and post-construction stage of this type of contracts are identified based on the literature research, practices of consultancy companies delivering risk management services and interview results conducted with a well-known Turkish contracting company?s representatives, specialized in turnkey contracting as well as the determination of the risk management strategies against the identied risks. Additionally, a comprehensive framework for the evaluation of the results gathered during the risk assessment process is recommended for the contractors delivering engineering-procurement-construction contracts.