Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bilim Dalı

Anahtarlamalı güç kaynaklarında elektromanyetik girişimin incelenmesi ve elektromanyetik girişim süzgeci tasarımı

Examination of electromagnetic interference in switched mode power supplies and electromagnetic filter design

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 395434 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Gelişen teknolojiyle birlikte neredeyse her cihazda kullanılan anahtarlamalı güç kaynaklarının muadillerine göre birçok avantajı vardır. Bu avantajların yanında anahtarlamalı güç kaynakları belli frekanslarda yapmış oldukları açma kapama işleminden dolayı iletimle yayılım yollu girişime sebep olurlar. Bu gürültünün azaltılması etkileşimde bulunan cihazlar için önem arz etmektedir. Bu tezde bir anahtarlamalı güç kaynağı örneği olan ATX güç kaynağının yaymış olduğu gürültünün tespit edilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Öncelikle güç kaynağının iletim hatları CISPR 22 standardı çerçevesinde test edilmiştir. Oluşan gürültünün ortak mod ve fark mod bileşenlerine ayrılabilmesi için uygun gürültü ayırıcı devre tasarlanmıştır. Gerçekleştirilen gürültü ayırıcının başarılı bir şekilde çalıştığı ispat edildikten sonra güç kaynağı için ortak mod ve fark mod süzgeçlerini içine alacak bir elektromanyetik girişim süzgeci tasarlanmıştır. Gürültünün bastırılması için uygulanacak kesim frekanslarının belirlenmesinin ardından süzgeç tipinin kararlaştırılması ve süzgeç devresini oluşturacak devre elemanlarının değerleri hesaplanarak tasarım gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan süzgeç devresi benzetim ortamında kurulmuş ve analiz edilmiştir.

Summary:

Switched mode power supplies that are widely used thanks to the developing technology have several advantages against other power supplies. Inspite of these advantages, they make conducted emission because they switch on-off at known frequencies. Reduction of these distortions is very important for devices that are coupled with switch mode power supplies. At that thesis, determination of ATX power supply's interference was worked. At first, power supply's transmision lines was assayed based on CISPR 22 standard. After showing that the interferences exceed limits, proper noise separator was designed to separate noise common-mode and differential-mode interference components. After proving noise separator's success, an electromagnetic filter that includes common-mode and differential-mode filters was designed. After proper cut off frequency was determined for noise suppression, value of circuit components of EMI filter was calculated and than layout was implemented with calculating and determining. The filter designed at simulation. Next, conclusion of design was submitted.