Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Sayısal Yöntemler Bilim Dalı

Analitik hiyerarşi prosesinin bulanık mantık ortamındaki uygulamaları - bulanık analitik hiyerarşi prosesi

The applications of the analytic hierarchy process based on fuzzy logic-fuzzy analytic hierarchy process

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 211901 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalısmada çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden biri olan AnalitikHiyerarsi Prosesi, Bulanık Mantık ve Bulanık Kümeler Teorisi ile beraberincelenmistir. Bu nedenle ilk önce Analitik Hiyerarsi Prosesi ve ardından belirsiz vekesin olmayan insan yargılarına dayanan karar verme sürecindeki belirsizlikkavramını inceleyebilmek için gerekli olan Bulanık Mantık ve Bulanık KümelerTeorisi islenerek, bu teorinin bir çok amaçlı karar verme metodu olan AnalitikHiyerarsi Prosesi ile beraber uygulanabilirliligi arastırılmıstır. Literatürdeuygulamaları bulunan Bulanık Analitik Hiyerarsi Prosesi metotları incelenmis veuygulama olarak bir degerlendirme problemi Klasik Analitik Hiyerarsi Prosesi veBulanık AHP yöntemlerinden biri olan Genisletilmis Analiz yöntemine göreçözülerek sonuçlar karsılastırılmıstır.

Summary:

In this thesis, The Analytic Hierarchy Proses which is a multi attribute decisionmaking method has been examined together with the Fuzzy Logic and Fuzzy SetsTheory. First, The Analytic Hierarchy Proses and then Fuzzy Logic and Fuzzy SetsTheory are evaluated in order to take in account the term of uncertainty in decisionprocess based on uncertain judges of human being and the information is gatheredfor applying this theory together with the Analytic Hierarchy Process which is amulti attribute decision making method. Consequently, the methods of FuzzyAnalytic Hierarchy Process in literatüre are examined and as an application, anevaluation problem has been solved both with the method of AHP and the extendedanalysis method of Fuzzy AHP to compare the results.