Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Fransız Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

Analyse semiotique de la bande-dessinee de Marc-Antoine Mathieu Le Dessin

Marc-Antoine Mathieu'nün Resim çizgi romanının gösterge bilimsel analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 280088 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Marc-Antoine Mathieu'nün Le Dessin (Resim) isimli çizgi romanını Algirdas Julien Greimas'ın geliştirdiği göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle incelemeye çalıştık.Kuramsal bilgiler doğrultusunda anlamın üretim sürecini saptamak amacıyla, metnin yazılı anlam evreni ile görsel anlam evreni arasındaki birlikteliği aydınlatmaya çalıştık.

Summary:

In this study, we tried to analyse the comic book Le Dessin by Marc-Antoine Mathieu in the methodological framework of Algirdas Julien Greimas?s semiotic analysis.In line with the theoretical semiotic knowledge, we tried to enlighten the process of production of the signification in the story presented by the association of the written and the visual semantic universes of the text.