Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Fransız Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

Analyse sémiotique de la jeune fille et la mort de Michel Tournier

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 214138 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, Michel Tournier'nin ?Le Coq de Bruyère? (Çalı Horozu) adlıöykü kitabında bulunan ?La jeune fille et la mort? (Genç Kız ve Ölüm) isimli öyküsünüAlgirdas Julien Greimas'ın geliştirdiği göstergebilim yöntemini temel alarakçözümlemeye çalıştık. Çözümlememizi öykünün baş kahramanı Mélanie Blanchardüzerinde yoğunlaştırdık ve çalışmamızı bu kahramanın incelenmesiyle sınırlandırdık.Öyküyü üç ana bölümde ele aldık. Her bölümde metnin anlamsal altyapılarını ortayaçıkartmaya, ardından incelememizi derinleştirebilmek amacıyla bu altyapıların ortaknoktalarını saptamaya çalıştık.SOMMAIREDans ce travail, nous avons essayé d'analyser ?La jeune fille et la mort? deMichel Tournier qui est une nouvelle incluse dans le recueil de contes intitulé ?Le Coqde Bruyère? selon la méthode sémiotique d'Algirdas Julien Greimas. Nous avons centrénotre analyse sur l'héroïne de la nouvelle, Mélanie Blanchard, et nous avons limité notretravail avec l'analyse de cette héroïne. Nous avons analysé notre corpus en trois macroséquences.Dans l'analyse de chaque séquence, nous avons d'abord essayé de mettre enscène les infrastructures significatives du récit, et ensuite de constater leurs pointscommuns afin d'approfondir notre analyse.

Summary:

In this study, we have tried to analyse the story of Michel Tournier entitled ?Lajeune fille et la mort? (which is included in ?Le Coq de Bruyère?, a collection ofTournier stories) in the methodological framework of Algirdas Julien Greimas? semioticanalysis. We have focused our analysis on the main character of the story, MélanieBlanchard, and we have limited our study by the analysis of this main character. Wehave analyzed the tale in three divisions. We have tried, in each divisions, to uncoverthe latent structures of the story and to establish a parallelism between them in search ofa profound analysis.