Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Fransız Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

Analyse Sémiotique du Grand Meaulnes d'Alain-Fournier

Alain-Fournier'nin le Grand Meaulnes (Koca Meaulnes) adlı romanının göstergebilimsel çözümlemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 146823 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Bu çalışmada, Alain-Fournier'nin 'Le Grand Meaulnes' (Koca Meaulnes) adlı romanını A.J.Gremais'm geliştirdiği göstergebilim yöntemini kullanarak çözümlemeyi amaçladık. İnceleme alanımızı metin ile sınırlandırarak, romanı üç anlamsal ve izleksel eksen üzerinde ele aldık: 'kaçış', 'sır', 'arayış'. Bu yöntemle, Alain-Fournier'nin romanını söylemsel ve anlatısal olarak iki düzeyde çözümleyerek, metnin anlamsal ve göstergesel evrenini derinlemesine keşfetme olanağı bulduk. SOMMAIRE Dans ce travail, nous avons essaye d' analyser 'Le Grand Meaulnes' d'Alain- Fournier dans le cadre methodologique de l'analyse semiotique greimassienne. En restant dans les limites du recit, nous avons fait une lecture sur trois axes thematiques fondamentaux que sont 'evasion', 'mystere' et 'quete' en analysant les structures narratives et discursives de notre recit. Notre methode d' analyse nous a permis de degager 1' organisation semantique et semiotique du recit. ABSTRACT In this work, we have tried to analyse 'Le Grand Meaulnes' of Alain-Fournier in the methodological framework of Greimas' semiotic analysis. Staying inside the limits of the text and by analysing narrative and discursive structures of it, we did a reading on three fundamental thematic axis that are 'evasion', 'mystery' and 'quest'. Our analysis method gave us the chance to expose the semantic and semiotic organisation of the text. in

Summary:

oz Bu çalışmada, Alain-Fournier'nin 'Le Grand Meaulnes' (Koca Meaulnes) adlı romanını A.J.Gremais'm geliştirdiği göstergebilim yöntemini kullanarak çözümlemeyi amaçladık. İnceleme alanımızı metin ile sınırlandırarak, romanı üç anlamsal ve izleksel eksen üzerinde ele aldık: 'kaçış', 'sır', 'arayış'. Bu yöntemle, Alain-Fournier'nin romanını söylemsel ve anlatısal olarak iki düzeyde çözümleyerek, metnin anlamsal ve göstergesel evrenini derinlemesine keşfetme olanağı bulduk. SOMMAIRE Dans ce travail, nous avons essaye d' analyser 'Le Grand Meaulnes' d'Alain- Fournier dans le cadre methodologique de l'analyse semiotique greimassienne. En restant dans les limites du recit, nous avons fait une lecture sur trois axes thematiques fondamentaux que sont 'evasion', 'mystere' et 'quete' en analysant les structures narratives et discursives de notre recit. Notre methode d' analyse nous a permis de degager 1' organisation semantique et semiotique du recit. ABSTRACT In this work, we have tried to analyse 'Le Grand Meaulnes' of Alain-Fournier in the methodological framework of Greimas' semiotic analysis. Staying inside the limits of the text and by analysing narrative and discursive structures of it, we did a reading on three fundamental thematic axis that are 'evasion', 'mystery' and 'quest'. Our analysis method gave us the chance to expose the semantic and semiotic organisation of the text. in