Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Ulaştırma Mühendisliği Bilim Dalı

Analysing of parking sysytems for on-street and off-street: Case study for Istanbul

Otopark ve yol kenarı park sistemlerinin analizi: İstanbul'da vaka çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 485348 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Any vehicles traveling on highways will be at one time or another parked at some point for either a relatively short time or a much longer time, depending on the reason for parking. The providing of parking facilities is, therefore, a major element of the highway way of transportation. The rising in level of use of the automobile as a personal feeder service is a main feed to the on and off-street parking. It has also increased the demand for parking spaces at Central Business Districts (CBD) and other area has more activities. In Central Business Districts (CBD) are areas of dense traffic which result in parking problems or in another mean these problems occur in areas of high congestion, where a place is very costly. Providing appropriate parking space to meet the demand for parking near to central business district or commercial area may necessitate the provision of parking lots which reduces or effect on the capacity of the streets and may affect the level of service (LOS). These requirements are intended to secure that there will be enough parking to avert insufficiently of parking and prevent overflow at adjacent properties. Parking is an integral part of the transport system. It is a serious problem that is facing the urban planner and traffic engineer, as it plays a vital role in the management of traffic and congestion reduction. Istanbul Metropolitan Municipality Company Management and Organization of Parking in Istanbul City (ISPARK) manages off and on-street parking. This study attempts to fill the gap in knowledge by providing a further understanding of the parking characteristics in Istanbul to evaluate their on and off street parking efficiency. Four positions were selected in Istanbul for off-street parking and two for on-street parking, in order to investigate whither the supply meet the demand at the peak hour or there is deficiency and if there is over saturation during this peak hour of on-street parking and off-street parking furthermore evaluate the performance of this parking during weekdays and weekends.

Summary:

Karayollarında seyahat eden herhangi bir araç, bir seferde veya başka bir yerde park etme nedenine bağlı olarak görece kısa bir süre veya daha uzun bir süre için belli bir noktaya park edilecektir. Park imkanlarının sağlanması bu nedenle karayolu ulaşımının önemli bir unsurudur. Park yeri tasarım amacı, mevcut alanın toplam park alanlarının sayısını en yükseğe çıkarmaktır. Otomobilin kişisel besleyici hizmeti olarak kullanım seviyesinin yükselmesi, açık ve kapalı cadde otoparklarının ana beslemesidir. Ayrıca Merkezi İş Alanı (MIA) park yerleri için talep artmış ve diğer alanlarda daha fazla faaliyet bulunmaktadır. Merkezi İş Alanı (MIA) yoğun trafik alanlarında park problemlerine neden olan alanlar veya başka bir deyişle, bu sorunlar çok tıkanıklığın olduğu bir yerin çok maliyetli olduğu durumlarda ortaya çıkar. Merkezi iş bölgesi veya ticari alana yakın park etme talebini karşılamak için uygun park yerinin sağlanması, sokakların kapasitesini düşüren veya etkileyen park yerlerinin sağlanmasını gerektirebilir ve hizmet seviyesini (HS) etkileyebilir. Bu gereklilikler, park yerlerinin yetersiz olmasını önlemek ve komşu mülklerde taşmayı önlemek için yeterli park yerinin bulunmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Park etme, ulaştırma sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Trafik ve tıkanıklığın azaltılmasında çok önemli bir rol oynadığı için, kentsel planlayıcı ve trafik mühendisinin karşılaştığı ciddi bir sorundur. İdeal olarak park düzeni parkur boyunca sürekli trafik akışı sağlamalıdır. Tasarım yayaların otoparktan binalara güvenli hareket etmesine izin vermelidir. Tasarım, alan aydınlatmasıyla çelişmeyecek şekilde park alanlarının uygun peyzajlamasına izin vermelidir. Dolaşım şekilleri mümkün olduğunca açık ve basit olmalıdır. Peyzajlı alanlara zarar verecek olan "kısa yolları" ortadan kaldırmak için muhtemel yaya yollarının tasarım aşamasında değerlendirilmesi gerekir. Tüm tesis tesisleri ve imkânları, Mimari Engeller Yasası hükümlerine uygun olarak engelli insanlar tarafından erişilebilir olmalıdır. Dolaşım sistemleri, araç, bisiklet ve yaya trafiği arasındaki çatışmaları önleyecek şekilde tasarlanacaktır. Yaya dolaşımı, araç dolaşımı üzerinde öncelik kazanacaktır. Yaya dolaşımının araç yollarını geçtiği yerlerde, çatışma noktasını vurgulamak ve görünürlüğünü ve güvenliğini artırmak için plastik boya sarı çizgi, hız darbeleri veya tabelalı bir geçit sağlanacaktır. Dolaşım güzergahları ana girişler ve çıkışlar üzerinde yoğunlaşacak ve ayrıca ikincil erişim noktalarını belirleyecektir. Tüm sokak dışındaki park yerleri, fiziki olarak böyle bir erişim sağlamak imkansız olmadığı sürece, kamuya açık bir otoriteye geri dönülmeden veya başka şekilde yeniden girilmeksizin erişilebilir olacaktır. Sokakta olmayan otoparklar, giriş ve çıkışları, yüksek kapasiteli yollara giden hafif trafiğe kapalı (tercihen tek yönlü) sokaklarda olacak şekilde yerleştirilmelidir. Yol yollarının konumu, mülk hatlarının ve mevcut sokak cephesinin konumu, iç saha tasarımı gereksinimleri, araç yollarını kullanması beklenen araç sayısı ve trafik güvenliği gibi birçok faktöre dayanmaktadır. Genellikle, bir arazi trafiğinin bulunduğu kavşaktan uzaklaştıkça, trafiği de o kadar az etkileyecek ve araç yolunu kullanan araçlara daha az gecikme olacaktır. Sürüş yolu yaklaşımları, yaya geçit yollarına müdahale etmeyecek şekilde yapılacaktır. Köşelerden ziyade blokların ortasında yer almalı ve kavşak kontrolü ile etkileşimden kaçınmak için sokak kavşağından 50 m içeride hiçbir çıkış veya giriş bulunmamalıdır. Erişim caddesindeki trafik hacimleri ve otoparkın meşgul kavşaklara yakın olması, giriş olarak kullanılabilecek yerleri sınırlayabilir. Girişler, meşgul bir kavşaktan çok uzakta olmalıdır, böylece kuyruk araçlarının kavşak işlemi veya kontrolüne müdahale etmez. Tek yönlü sokaklardaki girişler çıkışların akış yukarısında olmalı, böylece araçların sıralarını girmeleri çıkışları engellemiyor. Erişim caddesi iki yönlü ise, sokağa giren araçların karşıt trafik akışında boşluklar oluşana kadar saklanabileceği merkezi bir sağa dönüş şeridi sağlamanız gerekli olabilir. Caddenin dışındaki otoparklara giren otomobiller, geçmekte olan yayalar tarafından yoğun olarak kullanılan patikaları geçmemelidir. Keskin dönüşler ile girişler düz giriş yaklaşımlarından daha düşük kapasitelere sahiptir. Genel olarak, giriş genişliği ve yarıçapı ne kadar büyük olursa, sürücülerin otoparka girmesi o kadar kolaydır. Cadde trafiğine her zaman park araçlarından çıkma önceliği verilir. Çıkıştaki trafik adaları ve işaretleri, yanlış dönüşlerin tek yönlü sokaklara atılmamasını sağlamak için kullanılabilir. Otoparktan çıkışlarda sokaklara her zaman yeterli görüş mesafeleri sağlanmalıdır. Servis caddesindeki trafik çok ağırsa, çıkış bariyerinden sonra ve trafik akışında kabul edilebilir boşluklar oluşana kadar arabaların bekleyebileceği cadde öncesinde depolama alanı sağlamak gerekebilir; eğer bir rezervuar alanı sağlanmazsa ve ihtiyaç duyulursa, çıkış maksimum çıkışını sağlayamayabilir. Sokakta park etme genellikle trafik kapasitesini düşürür, trafik akışını engeller ve çarpma potansiyelini arttırır. Arteryel birincil hizmet araçların hareketi olduğundan, arteryel sokaklarda ve kırsal arteryel otoyol bölümlerinde park etmeyi yasaklamak arzu edilir. Bununla birlikte, sokaktan yeterli park yerleri bulunmadığı zaman, tasarımcı sokakta park etmeyi düşünmeli ve böylece önerilen sokak arazi kullanımıyla uyumlu hale gelecektir. Sürüş yolu yaklaşımları, yaya geçit yollarına müdahale etmeyecek şekilde yapılacaktır. Kirli trafik şeritleri trafik talebini karşılayabildiğinde, arteryel caddelerde park alanı kabul edilebilir. Kırsal arterlerde, yalnızca acil durdurma için hükümler yapılmalıdır. Sokakta park etme genellikle sokaklarda yapılabilir. Asfalt yüzeye çıkmış sokaklarda, otopark şeridini tanımlamak için trafik işaretleri önerilir. Park yerlerinin işaretlenmesi, park yerlerinin daha düzenli ve verimli kullanılmasını teşvik eder. Sokakta park etme, öncelikle yüksek hacimli kentsel arter bulvarlarında ve caddelerde paralel park olmalıdır. Açılı otopark düşük hızlı ve düşük hacimli kollektör caddelerinde ve öncelikle ana caddeler olarak hizmet verenler için zemin katta ticari kullanımlar için kullanılabilir. Açı parkı, araçların uzunluğu ve minibüs ve eğlence araçlarıyla ilişkili görme mesafesi problemleri nedeniyle özel sorunlar yaşamaktadır. Bu tür araçların ekstra uzunluğu yolculuk yolunu etkileyebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Şehir Parkının Yönetimi ve Organizasyonu (ISPARK) sokakta park etmeyi yönetir. Bu çalışma, İstanbul'daki park özelliklerini açık ve kapalı otopark etkinliklerini değerlendirmek için daha fazla bilgi sağlayarak bilgi boşluğunu doldurmayı amaçlamaktadır. İstihdamın pik saatteki talebi karşılaması veya eksikliği araştırmak için İstanbul'da sokak dışı park için dört, sokakta park için dört olmak üzere dört mevkide seçildi ve bu pik saat süresince doygunluk yoksa, sokakta park etme ve sokakta park etme, ayrıca hafta içi ve hafta sonları bu parkın performansını değerlendirmektedir.