Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Bahçeşehir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimarlık Bilim Dalı

Analysing the differences in visual perception of the building form by the architecture and non-architecture students.

Bina formunun mimari ve mimari olmayan öğrencilerden görsel kavramlarındaki farklarının analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 626219 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In architectural history, the building form has always been creating an expressive quality through the tactile and optical elements of the buildings and surroundings As well as artists, designers, choreographers and photographers, architects are also capable of reflecting an idea through the design elements and principles On the other hand, the observers have their own process of perception, likes, and dislikes about what architects design The aim of this thesis is to show how the architectural building form is being perceived by the people who are not educated as architects through a prepared questionnaire The questionnaire will be mainly based on two categories of Bahcesehir university students and the main reason why the study steers towards university students is the fact that education plays a significant role in perceiving the surroundings ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Mimarlık tarihinde, bina formu her zaman dokunsal ve görsel elemanları ile çevresinde etkileyici bir kalite yaratmaktadır Sanatçılar, tasarımcılar, koreograflar ve fotoğrafçılar gibi, mimarlar da bir fikri tasarım öğeleri ve ilkeleri aracılığıyla yansıtabilirler Öte yandan, izleyicilerin de mimarların tasarladıkları hakkında kendi algı süreçleri, beğendikleri vehoşlanmadıkları şeyler de vardır Bu tezin amacı, hazırlanan bir anket ile, mimari yapı formunun mimarlık eğitimi alan ve almayan bireyler tarafından farklı algılandığını göstermektir Anket esas olarak Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri arasında iki öğrenci grubunu (mimarlık öğrencileri ve diğerleri) kapsamaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.