Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü / Katı Yer Bilimleri Anabilim Dalı

Analysis and modelling of earthquake surface deformation with SAR interferometry: Case studies from Turkey and the World

Deprem yüzey deformasyonlarının SAR interferometrisi ile analizi ve modellenmesi: Türkiye?den ve Dünyadan örnekler

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 232163 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Synthetic Aperture Radar Interferometry (InSAR) technique is applied to study the coseismic deformations of select earthquakes (M>6) from Turkey and around the World which occurred along blind faults and therefore did not produce a visible rupture on earth?s surface. After the analysis of the interferograms and the subsequent elastic dislocation modelling, we inferred that the June 6, 2000 Orta earthquake occurred on a N-S striking, eastward dipping listric fault; and the two Moroccan earthquakes of 1994 and 2004 at Al Hoceima occurred on blind conjugate faults. In addition to these coseismic events, the interseismic creeping phenomenon along the İsmetpaşa section of the North Anatolian Fault is investigated with InSAR to deduce the extent and the rate of the creep. Apart from InSAR we have investigated the triggering of events (M>6) in the Karlıova triple junction since 1866 using the Coulomb failure stress approach and calculated the total accumulated stress change along the Yedisu seismic gap to assess the hazard in the region.

Summary:

Bu çalışmada, Türkiye ve dünyadan örneklerle yeryüzünde kırık oluşturmamış M>6 depremlerin yüzeydeki deformasyonlarının tespiti ve analizi için Yapay Açıklık Radar İnterferometrisi (InSAR) kullanılmıştır. Bu örneklerden 6 Haziran 2000 Orta depreminin listrik bir normal üzerinde meydana geldiği, 1994 ve 2004'te Fas'ın El Hüseyma şehrinde meydana gelen iki depremin ise birbirinin eşleniği olduğu sonucuna ulaşılmıştır. InSAR ile son olarak Kuzey Anadolu Fayı üzerinde İsmetpaşa'da yaşanan asismik deprem kayması (krip) incelenmiş; hızı ve kapsadığı alan radar görüntülerinin analizi sayesinde tespit edilmiştir. InSAR'ın yanı sıra Karlıova üçlü birleşme noktası ve civarındaki faylarda Coulomb gerilme değişimleri hesaplanmış ve 1866 yılından beri meydana gelmiş olan M>6 depremler kullanılarak Yedisu sismik boşluğu için etkileri araştırılmıştır.