Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Analysis of elt at tafa advanced English course from content-based instruction perspective

Hava Harp Okulu ileri kur İngilizce eğitim sisteminin içerik-odaklı eğitim açısından incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140427 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT In this study, the effectiveness of the English language teaching (ELT) system of Turkish Air Force Academy (TAFA) in advanced course was analyzed through finding answers to the initially stated research questions. The study is an applied one as a qualitative field research. The senior advanced English course students of the 2001-2002 academic year at TAFA, recently graduated young officers and teachers of English constituted the scope of the study. At the end of the assessment of the data collected mainly by means of needs analysis questionnaires and skill exams, the ELT system at TAFA in general, its advanced course in specific was found as in need of reorganization. At this point, content-based instruction approach was suggested as proper for the language teaching of TAFA with clear reasons. oz Bu çalışmada, Hava Harp Okulundaki İngilizce öğretim sisteminin ileri kur düzeyindeki etkinliği, baştan ortaya konan araştırma sorularına yanıt aramak yoluyla incelenmiştir. Çalışma uygulamalı bir niteliksel alan araştırmasıdır. 2001-2002 akademik yılında HHO'daki 4. sınıf İngilizce ileri kur öğrencileri, yakın zamanda mezun genç subaylar ve İngilizce öğretmenleri çalışmanın evrenini oluşturmuşlardır. Ağırlıklı olarak gereksinim çözümlemesi anketleri ve dil beceri sınavları yoluyla elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda genelde HHO'daki İngilizce öğretim sisteminin, özelde ileri kurunun yeniden bir yapılanmaya gereksinim duyduğu ortaya konmuştur. Bu noktada, içerik odaklı öğretim yaklaşımının HHO dil öğretimine uygunluğu net gerekçelerle önerilmiştir. m

Summary:

ABSTRACT In this study, the effectiveness of the English language teaching (ELT) system of Turkish Air Force Academy (TAFA) in advanced course was analyzed through finding answers to the initially stated research questions. The study is an applied one as a qualitative field research. The senior advanced English course students of the 2001-2002 academic year at TAFA, recently graduated young officers and teachers of English constituted the scope of the study. At the end of the assessment of the data collected mainly by means of needs analysis questionnaires and skill exams, the ELT system at TAFA in general, its advanced course in specific was found as in need of reorganization. At this point, content-based instruction approach was suggested as proper for the language teaching of TAFA with clear reasons. oz Bu çalışmada, Hava Harp Okulundaki İngilizce öğretim sisteminin ileri kur düzeyindeki etkinliği, baştan ortaya konan araştırma sorularına yanıt aramak yoluyla incelenmiştir. Çalışma uygulamalı bir niteliksel alan araştırmasıdır. 2001-2002 akademik yılında HHO'daki 4. sınıf İngilizce ileri kur öğrencileri, yakın zamanda mezun genç subaylar ve İngilizce öğretmenleri çalışmanın evrenini oluşturmuşlardır. Ağırlıklı olarak gereksinim çözümlemesi anketleri ve dil beceri sınavları yoluyla elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda genelde HHO'daki İngilizce öğretim sisteminin, özelde ileri kurunun yeniden bir yapılanmaya gereksinim duyduğu ortaya konmuştur. Bu noktada, içerik odaklı öğretim yaklaşımının HHO dil öğretimine uygunluğu net gerekçelerle önerilmiştir. m