Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İleri Teknolojiler Anabilim Dalı / Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Bilim Dalı

Analysis of HLA-B51 alleles methylation profiles in Behçet syndrome twins

Behçet sendromlu ikizlerde HLA-B51 allellerinin metilasyon profillerinin araştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 332909 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Behçet Syndrome, a chronic reumatologic disease, has effect on multiple tissues and organs with an onset generally at 20- 30 ages. Its most definite symptoms are lesions in mouth and genital organs, big and common acnes with inflammation under the skin. Addition to them, inflammation on vision layer, panicula and aches on joints of knee and ankles are the other important diagnosis. In our country, frequency of disease is changing between 20 and 420 of 100.000. Familial aggregation, increase of frequency of disease at Middle East and Mediterrian populations, and the strong linkage of HLA- B gene with disease points out the importance of the genetic factors in the etiology of disease.

Summary:

Behçet hastalığı, vücuttaki birçok doku ve organ sistemini etkileyen, çoğunlukla 20-30'lu yaşlarda başlayan kronik romatolojik bir hastalıktır. En belirgin semptomları ağız içinde sıklıkla ve çok sayıda oluşan aftlar, cinsel organda tekrarlayan yaralar, büyük ve yaygın sivilceler ile ağrılı cilt altı bezeleri gibi cilt yakınmalarıdır. Bunlara ek olarak görme tabakasında iltihaplanma, diz ve ayak bilek eklemlerinde görülen şişlik ve ağrılar da önemli bulgularındandır. Ülkemizde hastalığın görülme sıklığı 100.000'de 20 ile 420 arasında değişmektedir. Diğer Akdeniz, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinde ise 100.000'de 7 ile 30 arasında değişmektedir. Ailesel birikim, Orta Doğu ve Akdeniz popülasyonlarında hastalığın görülme sıklığının artması ve hastalığın HLA-B geni ile güçlü bağlantısı, genetik unsurların hastalığın etiyolojisinde rol oynadığını ortaya koymaktadır.