Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Analysis of near-field ultra-wideband radar imaging algorithms

Yakın-alan ultra-geniş band radar görüntüleme algoritmalarının analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 463572 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Recently, near-field ultra-wideband radar imaging algorithms have an important place in short range imaging applications by providing high resolution in both range and cross-range. In this study, the near-field ultra-wideband radar imaging algorithms in the literature such as Holographic Image Reconstruction Algorithm, Range Migration Algorithm, MIMO Based Range Migration Algorithm and MIMO Based Kirchhoff Migration Algorithm have been implemented using MATLAB. The algorithms are applied to modeled transmitter/receiver antenna arrays and discrete scatterers are used as targets. The algorithms are implemented in the frequency domain. Images obtained by different algorithms are given and compared to each other to assess the performance of the applied algorithms. Important parameters of each algorithm are specified and their effects on the result are investigated. The algorithms are also implemented in millimeter-wave band which is safe for humans (non-ionizing) and allows detection of objects concealed under clothing.

Summary:

Son zamanlarda, yakın-alan ultra-genişband radar görüntüleme algoritmaları menzil ve çapraz menzilde sağladıkları yüksek çözünürlük ile kısa mesafe görüntüleme uygulamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, Holografik Görüntüleme Algoritması, Range Migration Algoritması, MIMO Temelli Range Migartion Algoritması ve MIMO Temelli Kirchhoff Migration Algoritması gibi literatürde yer alan yakın-alan ultra-genişband radar görüntüleme algoritmaları MATLAB programında modellenen verici/alıcı anten dizileri ve ayrık hedefler üzerinde uygulanmıştır. Algoritmaların uygulanması frekans alanında gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamaların sonuçları verilmiş ve kullanılan algoritmaların performanslarını ölçmek için birbirleriyle karşılaştırmaları yapılmıştır. Her bir algoritmadaki önemli faktörler belirtilmiş ve bu faktörlerin sonuca olan etkisi gösterilmiştir. Ayrıca, algoritmalar insanlar için güvenli olan (iyonlaştırıcı olmayan) ve giysiler altındaki objelerin algılanmasını mümkün kılan milimetrik-dalga bandında uygulanmıştır.