Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

Analysis of safety stock for production-inventory problem of a company under multiplicative from of forecast evolution

Çarpımsal talep tahmin evrimi modeli altında bir firmanın üretim-envanter problemi için emniyet stok analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143380 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, we focus on integration issue of manufacturing and sales functions from the perspective of aggregate production planning. The manufacturing function and sales function are performed by separate affiliated companies of the same business group, which operate as an integrated supplier-buyer system. In particular, this study provides theoretical and practical insight into the use of forecast volatility measure to better match supply with demand so as to reduce the costs of inventory and stock-outs in the manufacturer-buyer relationship under described master production-scheduling environment. Nature of forecast modifications provided by the buyer lays the foundation for the study. We modify the existing aggregate production planning model to accommodate a measure of historical forecast evolution. The overall objective of the thesis is to provide management with a forecast evolution-modeling framework to examine performance characteristics of the manufacturer-buyer interaction. Keywords: martingale model of forecast evolution, master production scheduling, safety stock

Summary:

Bu çalışmada, üretim fonksiyonu ve satış fonksiyonunun toplaşık üretim planlama faaliyetleri çerçevesinde entegrasyonu üzerinde durulmuştur. Entegre bir üretici- müşteri sistemi olarak çalışan üretim ve satış fonksiyonları, aynı grubun farklı şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Özellikle, bu çalışma, incelenen üretici- müşteri ilişkisi altında arz ve talebi daha iyi dengeleyerek envanter ve stoksuzluk maliyetlerini azaltmak amacıyla, talep tahmin değişkenliği ölçütünün kullanımına teorik ve pratik bir kavrayış sunmaktadır. Müşteri tarafından sağlanan talep tahmin değişikliklerinin karakteristiği bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Talep tahmin evrimi ölçütünü dahil etmek amacıyla üreticinin mevcut toplaşık üretim planlama modeli geliştirilmiştir. Bu çalışmanın genel amacı, üretici-müşteri ilişkisi performansının incelenebilmesi için, firmaya talep tahmin evrimi modelleme çerçevesi sunmaktır.Anahtar Kelimeler: martingale talep tahmin evrimi modeli, toplaşık üretim planlama, emniyet stoğu