Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Analysis of spherical-rectangular printed antennas and antenna arrays using cavity model

Küresel-dikdörtgensel baskı anten ve anten dizilerinin kovuk yöntemiyle analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 463604 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Analysis of printed antennas and antenna arrays mounted on spherically conformal substrates is conducted. The cavity model is employed as the basic analysis method. The radiation patterns of different forms of spherical antenna elements and array structures are obtained and compared with simulated results.

Summary:

Küresel alt katmanlar üzerine yerleştirilmiş baskı anten ve anten dizileri analiz edilmiştir. Temel çözümleme yöntemi olarak kovuk modeli uygulanmıştır. Çeşitli şekillerdeki küresel antenlerin ve dizi yapılarının yayılım deseni elde edilmiş ve benzetim sonuçlarıyla kıyaslanmıştır.