Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gaziantep Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Analysis of structures under fire loading

Yapıların yangın yükü altında analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 323112 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aims to understand the way the members of a structure act while part of the structure is subjected to fire How many members are high deflected, their situation, and their role on the collapse of the whole building is also in the scope of this study A finite element analysis program (STAAD PRO v8i) is used to analyze the 3D structure The temperature is applied to one compartment, and the type of temperatures that to be applied to the members of that compartment are uniform temperature and gradient temperature Whether the member is exposed to the same rate of the temperature along its length or the rate of the temperature increases gradually along the length of the member, is also considered The deterioration of the mechanical properties as the temperature increases has a great importance ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, yapının herhangi bir bölgesinde yangın çıkması durumunda, yapının diğer elemanlarındaki davranışı gözlemlemektir Ayrıca hangi elemanlar fazla deformasyona uğramakta ve yapının çökmesi üzerinde bu elemanların etkisi ne kadardır, sorularının cevapları bu çalışma kapsamında araştırmaktır Sonlu elemanlar analiz program olan (STAAD PRO V8i) üç boyutlu yapısal analizi için kullanılmıştır Yangından dolayı sıcaklık değişimleri yapının ilgili bölümüne uygulanmaktadır Bu bölümdeki elemanlara ısıl yükler, düzgün yayılı ve değişken olarak tanımlanmıştır Sıcaklık eleman boyunca giderek artmakta veya sıcaklığın düzgün artığı Kabul edilmiştir Sıcaklık arttıkça malzemenin mekanik özellikleri önemli oranda bozulmaktadır Sonuçlar incelendiğinde, en yüksek deformasyonun yanan bölüm içinde olduğu ve özellikle yangın olan kısmın bir üst katı olmak üzere komşu bölümlerde dikkate değer deformasyonların olduğu gözlemlenmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.