Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı / Elektronik Mühendisliği Bilim Dalı

Analysis of the log-domain filters designed with E-cells

E-cell devrelerle tasarlanan log-domen süzgeçlerin analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 310406 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, the input ? output impedance values for log-domain filters designed with E-cells are calculated by using circuit analysis. These calculated values are added to the filters designed with E-cells and they are compared with each other.For this reason, first of all, the history of the log-domain filters and the previous works about log-domain filters are given. Then, the nonidealities of E-cells such as emitter resistor, base resistor, Beta and Early voltage are informed. After that, DC analysis is done for different values of Beta in the E-cells to see the effect of Beta. By making some calculations, an E-cell filter design is found from a third order LC ladder circuit. Previously calculated impedance values are added to the filter design step by step to see the effects of the impedance values. Filter simulations are in AC magnitude which include no impedance value and include impedance values added in the filters. Also, at last, sensitivity analysis for the log-domain filters are done.

Summary:

Bu tezde, E-cell devrelerdeki giriş ? çıkış empedans değerleri hesaplanmıştır. Bu hesaplanan değerler, E-cell`ler kullanılarak tasarlanan süzgeçlerde uygun şekilde katılmış ve süzgeçler birbirleriyle karşılaştırılmıştır.Bunun için, ilk önce log-domen süzgeçlerin tarihi ve daha önce yapılan çalışmalarla ilgili genel bilgiler verilmiştir. Sonra, E-cell devrelerdeki emetör direnci, baz direnci, Early gerilimi ve Beta gibi idealsizlik etkilerinden söz edilmiştir. Daha sonra farklı değerlerdeki Beta için hücre bazında DC analiz yapılmıştır. Üçüncü dereceden LC basamak türünden bir devrede çeşitli hesaplamalar yapılarak, E-cell süzgeç tasarımı çıkarılmıştır. Tasarlanan süzgeçlere daha önceden hesaplanmış empedans değerleri de katılarak, bu değerlerin katılmamış olduğu süzgeçlerle beraber benzetimler gerçekleştirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Ayrıca, en son olarak da log-domen süzgeçler için duyarlılık analizi de yapılmıştır.