Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Analysis of using ofdm for short-range, multi-user, underwater acoustic communications

Kısa menzil, çoklu kullanıcılı, sualtı akustik iletişimi için ofdm kullanımı analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 180635 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTANALYSIS OF USING OFDM FOR SHORT-RANGE, MULTI-USER UNDERWATERACOUSTIC COMMUNICATIONSKemalettin Kerem ÖktemM S in Electrical and Electronics EngineeringSupervisor: Prof Dr Hayrettin KöymenSeptember, 2006Acoustic waves are being used in several underwater applications, suchas SONARs, underwater communication systems Most of already developedand deployed underwater communication systems use narrow bandcommunication and lacks layered communication approach In this thesis, wepropose a spread spectrum, layered architecture for underwater communicationsystem, such as for SCUBA divers The communication device shall bedesigned such that divers can communicate with each other in shallow water,short range in a multi-user fashion and provide not only voice communicationbut also data transmission as well The device shall use Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing (OFDM) as a spread spectrum technique ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZETKISA MENZİL, ÇOKLU KULLANICILI,SUALTI AKUSTİK İLETİŞİMİ İÇİN OFDMKULLANIMI ANALİZİKemalettin Kerem ÖktemElektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Yüksek LisansTez Yöneticisi: Prof Dr Hayrettin KöymenEylül, 2006Akustik dalgalar, SONAR, sualtı iletişim sistemleri gibi birçok sualtıuygulamasında kullanılmaktadır Geliştirilmiş ve kullanılmakta olan sualtıiletişim cihazlarının büyük çoğunluğu dar bant iletişim kullanıp, katmanlı biriletişim yapısına sahip değildir Bu tezde, tayf yayma tekniği kullanan, katmanlıbir yapıya sahip, SCUBA dalgıçlarının kullanabileceği bir sualtı iletişim sistemitasarlamayı ön görüyoruz İletişim sistemi dalgıçlar arasında, sığ suda, ve kısamenzilde bir çok kullanıcıya hizmet verecek şekilde, ses iletişiminin yanı sıraveri iletişimini de olanak sağlayacak şekilde tasarlanacaktır İletişim cihazıDikken Frekans Bölüşümlü Çoğullama (OFDM) tayf yayma tekniğinikullanacaktır OFDM tekniği diğer tayf yayma tekniklerine göre tercihedilmesinin sebebi, OFDM'in iletişim kanalından kaynaklanan sinyalbozulmalarına karşı yapısal koruma sağlaması ve fiziksel uygulamasının sayısaltabanlı radyo kullanarak daha kolay gerçekleştirilmesidir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.