Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

Analyzing Turkish ma students' use of lexical hedging strategies in theses abstracts

Türk yükseklisans öğrencilerinin tez öz yazımında kullandıkları sözcüksel kaçınma stratejileri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 261619 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Hedging is a type of interpersonal metadiscourse strategy. Hedging strategies notonly show writer?s degree of confidence in the truth of a proposition but also revealwriter?s attitude to the reader. The mastering of hedging devices will help writers tonegotiate views and determine the appropriate level of commitment in the claims.Writers foreground their main claims carefully in abstract writing since it is the firstpiece of text which readers encounter in academic reading. Abstract writingconstitutes a central place in which writers show the significance of their research,the value of their work to the discipline and claim acceptance from community.Abstracts are the indicators of professional credibility in academic writing.Therefore, the present study tries to reveal Turkish MA students? lexical hedgingstrategies in MA theses abstracts from the fields of ELT, Chemistry, Biology andInternational Relations and Political Science. The aim is to analyze if there is anysubject specific variation in the use of hedging strategies with respect to frequencycounts on lexical bases. For the classification of hedges, Koutsantoni (2006)?staxonomy is adopted and some other categories (pronouns, impersonalisationstrategies) are added.The results indicate that all the disciplines which are the focus of this study employhedging. Yet in many cases there is significant variation in the type and amount ofstrategies used by the writers from four different disciplines. The current study isconfined to the analysis of Turkish theses writers? use of hedging strategies. Yet itmight have important implications for the teaching and research of EAP.

Summary:

Kaçınmalar kisilerarası üstsöylemin bir parçasıdır. Sadece yazarın söylemindogruluguna olan inancını degil yazarın okura karsı takındıgı tutumu da gösterirler.Kaçınma yöntemlerinin benimsenmesi yazarın görüsünü iletmesini ve ileri sürülensava olan baglılıgını daha iyi ortaya koymasını saglar. Özler metinle ilk karsılasılanyer oldugu için yazar temel savını dikkatli bir sekilde ileri sürer. Yazarlar özyazarken arastırmalarının önemini, alana yapacagı katkıları ortaya koyar veakademik topluluktan onay bekler.Öz yazımı akademik açıdan inandırıcılıgın da bir göstergesidir. Bu çalısmanın amacı;tez öz yazımında ngiliz Dili Egitimi, Kimya, Biyoloji, Uluslararası liskiler veSiyaset Bilimi alanlarında Türk yükseklisans ögrencilerinin kullandıkları sözcükselkaçınma stratejilerini ortaya çıkarmak ve kaçınma stratejileri bakımından disiplinleraçısından bir farklılık olup olmadıgını irdelemektir. Çalısmanın odagı kelime bazındasıklık sayımlarıdır. Kaçınmaların sınıflandırılması için Koutsantoni (2006)'ninsınıflandırması benimsenmis, zamirler ve edilgen yapılar gibi kategoriler deeklenmistir.Çalısmanın sonuçları incelenen bütün disiplinlerin kaçınmaları kullandıgınıgöstermektedir. Dört disiplin arasında kaçınma yöntemleri açısından da farklılıklargözlemlenebilmektedir. Bu çalısmada sadece Türk ögrencilerin öz yazımı elealınmıstır ancak bu gibi çalısmalar gerek akademik İngilizce egitiminde gereksearastırmalarında daha fazla ilgi odagı olmalıdır. Bu alanda yapılan çalısmaların ısıgıdogrultusunda kaçınma stratejilerine gereken önem verilmelidir.