Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı / Telekomünikasyon Mühendisliği Bilim Dalı

Analyzing voice and video call service performance over a local area network

Yerel alan ağlarda ses ve görüntü çağrılarının hizmet performansı analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 291874 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, we present a detailed description of the VoIP and also the most common challenges of implementing voice communication into wireline or wireless networks are discussed. Common voice protocols, such as H.323, Session Initiation Protocol (SIP), Megaco, MGCP and video protocols such as H.261, H.263, H.264 are described as well. CODEC selection and factors affecting VoIP Quality of Service are analyzed. We simulate a real network which includes both voice, video and data communication simultaneously. Workstations are randomly assigned to different applications, such as voice, video and FTP. We will also implement a wireless network to our proposed system. The scenarios including selecting appropriate queuing scheme and codec selection are presented and the simulation results with OPNET are drawn.

Summary:

Bu çalışmada, VOIP teknolojisinden ve bu teknolojiyi kablolu ve kablosuz ortamda gerçeklemenin en önemli darboğazları anlatılacaktır. Ayrıca H.323, SIP (Session Initiation Protocol), Megaco ve MGCP gibi yaygın olarak kullanılan ses iletim protokolleri ve H.261, H.263 ve H.264 gibi görüntü iletim protokollerinden bahsedilmiştir. Ses kodek seçimi ve VOIP servis kalitesine etki eden faktörleri anlatılmaktadır. Bu tezde, ses, görüntü ve veri iletişimini aynı anda bünyesinde barındıran gerçek şebekeler simüle edilecektir. Kullanıcılara rastlantısal olarak ses, görüntü ve FTP gibi birtakım uygulamalar atanmıştır. Ayrıca önerilen kablolu şebekeye, kablosuz bir şebeke ilave edilerek sonuçlar incelenecektir. Optimal servis kalitesini sağlamak için seçilen uygun kuyruklama mekanizmaları ve kodek seçimlerini içeren senaryolar incelenecek ve OPNET ile elde edilmiş simülasyon sonuçları tartışılacaktır.