Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

Andırın (Kahramanmaraş) ilçesinde etnobotanik bir araştırma

Ethnobotanical study in Andirin (Kahramanmaras) district

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 281704 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırma, Andırın (Kahramanmaraş) ilçesinde bitkilerin halk arasındaki kullanımlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Mart 2010 ? Kasım 2010 tarihleri arasında bölgeye toplam 5 arazi çalışması yapılmış, bu arazi çalışmalarında toplam 52 köy, köylere bağlı oba ve dağlar ziyaret edilerek toplamda ortalama 500 adet bitki örneği toplanmıştır. Bu bitkilerin yöresel adları, kullanılan kısımları, kullanılışları, hazırlanışları, uygulanış şekilleri ve uygulama süreleri hakkında bilgiler derlenmiştir. Toplanan örnekler, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu' nda (ISTE) saklanmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda kullanışı olan 147 takson saptanmıştır. Bunlardan 95' sı halk ilacı, 52' si gıda, 8' i baharat, 6' sı boya, 13' ü yakacak ve 3' ü çay olarak kullanılmaktadır. 16 taksonun ise bunların dışında çeşitli farklı kullanışlarının olduğu saptanmıştır. Kullanımı olan bitkilerden 10 takson endemiktir.

Summary:

This survey has an aim to identifity the various folk usage of the plants in Andirin (Kahramanmaras) district. The field works have been done from March 2010 to November 2010. During this research 52 villages have been visited and about 500 plant specimens were collected. The information for these plants, such as local names, used parts, their usages, methods of preparation, administration dosage and duration treatments have been recorded. The collected specimens are kept in the Herbarium of the Faculty of Pharmacy, Istanbul University (ISTE). As a result of this identification, 147 taxa of which 10 endemic have been determined for several usages. Among them 96 taxa are used as medicinal purposes, 55 taxa as food, 13 taxa as tool, 6 taxa as spice and dye, 3 taxa as fuel, 3 taxa as tea. Additionally 16 plants specimens have been established for different usages.