Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Müzik Bilimleri Bölümü / Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı / Trompet Sanat Dalı

Andre Jolivet'nin Trompet Konçertino'sunun çalışma yöntemlerinin incelenmesi

A study about techniques of performance on 'Concertino for Trumpet' which by Andre Jolivet

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 261753 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırma, Andre Jolivet'nin 1940'larda gelişen felsefi idealleri ve müzikal estetiğinin yansımalarını taşıyan solo trompet eseri; ?Trompet Konçertinosu?nun (Concertino Pour Trompette/Reduction pour Trompette et Piano - 1948) incelenmesi üzerine odaklanmıştır. Böylece bu çalışma aynı zamanda Jolivet'nin yaşamının son otuz yılındaki müzikal ve felsefi duruşunun yanı sıra bestesel tekniklerini araştırmak için bir ölçüt sayılabilir.Özellikle trompet konçertinosunun teknik icrası yönüyle incelendiği bu projede, Jolivet'nin bu eseri yazdığı dönemin bestecilik estetiğine yön veren müzikal, felsefi ve sosyal unsurlar da gözlemlenerek, eserin icrasına etkileri araştırılmıştır. Eserin icra tekniği; örnek görsel müzikal materyallerle desteklenmektedir. Ayrıca bu proje Jolivet'i biyografik bağlamda da inceleyerek bu dönemdeki aktivitelerini ve kariyer ürünlerini keşfetmeyi de amaçlar.Sonuç: ?Trompet konçertinosunun icrası ve çalışma teknikleri nasıl olmalıdır? Jolivet'nin müzikal stilinin ve felsefesinin etkilerini taşıyan yönleri nelerdir?? sorularının cevapları bu çalışmanın en önemli inceleme noktalarıdır

Summary:

This document focused on exploring to the Andre Jolivet?s solo trumpet work; ?Concertino for Trumpet? (Concertino Pour Trompette /Reduction pour Trompette et Piano - 1948), and includes Jolivet?s musical aesthetics and philosphical ideas which improved in 1940?s. Thus this study can assume as a criterion of analyse of Jolivet?s composition techniques too, besides musical and philosophical stance in his last thirty years.Especially this Project have a technical analyse of playing ?concertino for trumpet? with observing to influences on compositional aestethics like musical, philosophical and social elements in periot of written this work. Techniques of playing this work to support by some shapes, figures, images and quotation from ?Concertino for trumpet?. In addition this study researches on Jolivet with biographical context too, so by this way explores activites and other products of Jolivet.Conclusion: Answers of some questions is important points of this document, as like as ?How should be study and which enforcement techniques should use on this concertino??, ?Whats the aspects of Jolivet?s musical style and philosophical influences on this work??.