Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Angst in der Deutschsprachigen literatür

Almanca edebiyatta korku

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104820 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Abstract The main purpose of this study is to examine how the feeling of angst that accompanies us from birth to death has been reflected and what kind of angst contents have been described in German literature. The hypothesis of the study is as follows: "The phenomenon of the angst has an important place in the life of mankind. That's why it has been one of the most frequently used motif in the literature." In order to prove the thesis, descriptive, concept and text analysis methods have been largely used in the research. The technique utilized for the data collection in the study is the critical survey of literature and interviews. After considering psychological, philosophical and anthropological background of the phenomenon of the angst, two novels in German language have been selected and studied carefully in terms of the concept of angst. In conclusion, the phenomenon of the angst has been expressed as a mostly used motif in German literature. But, after the second half of the 20th century, authors who consider this concept in their novels have gradually decreased. It can be said that Die Wand by Marlen Haushofer and Flugasche by Monika Maron have a special place in terms of using the angst motive. IV

Summary:

Oz Bu çalışmanın temel amacı, insanoğluna doğumundan ölümüne kadar eşlik eden, yaşamının her aşamasında kendisini ona fark ettiren korku duygusunun Almanca edebiyatta nasıl betimlendiğini ve hangi içeriklerle yansıtıldığım incelemekti. Korku olgusu insan yaşamında çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle de korku, yazmsal yapıtlarda en çok ele alman konuların da başmda gelmektedir. Bu varsayımı kanıtlamak için önemli bölümü Almanya üniversitelerinin kütüphanelerinde olmak üzere kapsamlı bir yayın taraması yapılmış, konuya ilişkin yapıtlar belirlenmiş ve tümü eleştirel bir çözümleme ile değerlendirilmiştir. Çalışmada ağırlıklı olarak metin çözümlemesi yöntemi kullanılmış ve metinlere psikolojik, felsefi ve antropolojik bakış açılarıyla da yaklaşılmıştır, ilk bölümde korku olgusunun psikolojik, felsefi ve antropolojik geçmişi, kısaca ortaya konulmuş, ikinci bölümde Almanca edebiyatta korkunun hangi biçimlerle yansıdığı kısaca gösterdikten sonra, üçüncü bölümde örnek olarak ele alınan iki roman üzerinde ayrıntılı inceleme yapılmış ve korku konusunun bu yapıtlarda nasıl işlendiği gösterilmiştir. Araştırmanın sonucunda, korkunun Almanca edebiyatta 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında çok yoğun biçimde işlenen bir konu olduğu, ancak özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında bu olguyu yapıtlarında derinlemesine ele alan yazarların azaldığı görülmüştür. Bu bağlamda Marlen Haushofer'in, başta Die Wand adlı romanı ile olmak üzere, korkuyu temel konusu haline getirmiş bir yazar olduğu, Monika Maron'un da, Haushofer kadar olmasa da, bu konuyu Flugasche başlıklı romanında görece yoğun biçimde ele aldığı ve bu iki yazarın bu anlamda özel bir durum oluşturdukları söylenebilmektedir. m