Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı

Anilin ve dötere-anilin moleküllerinin titreşim frekans ve kiplerinin hesaplanması

Calculation of vibrational modes and frequencies of aniline and deuterated-aniline molecules

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 77974 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

V ÖZET Anilin ve Dötere-Anilin Moleküllerinin Titreşim Frekans ve Kiplerinin Hesaplanması Bu çalışmada serbest anilin molekülünün, normal koordinat analizi yöntemi ile, bir bilgisayar programı (LEV) kullanılarak, titreşim frekans ve kipleri hesaplandı. Hesaplanan bu frekansların deneysel frekanslar ile uyumlu olmaları sağlanarak anilin molekülünün kuvvet alanı oluşturuldu. Kuvvet alanı oluşturmak için iki yöntem kullanıldı. Önce, anilin molekülüne en yakın moleküllerden biri olan benzen molekülünün kuvvet sabitleri kullanıldı ve frekans değerleri belirlendi. Daha sonra elimizdeki deneysel frekans değerleri kullanılarak bu kuvvet sabitleri düzeltildi. Çalışmanın ikinci kısmında ise anilin molekülünün NH2 grubu dötere edildi ve kuvvet alam hiç değiştirilmeden frekansları tekrar hesaplandı. Bu yolla, hesaplanan kuvvet alanının beklediğimiz frekans kaymasını gösterip göstermemesine göre doğruluğu kontrol edildi. Elde ettiğimiz tüm kip ve frekans değerlerinin deneysel çalışmalarla [7,12] uyum içinde olduğu saptandı. Ayrıca dötere-anilin molekülünün ND2 grubuna ait titreşimlerinde gösterdiği frekans kaymaları, izotopik yerdeğiştirme kuralı [4] ile hesapladığımız vnd2/vnh2 oranında gerçekleşti. Bu sonuç serbest anilin molekülü için oluşturduğumuz kuvvet alanının doğruluğunu kanıtlamıştır. 69

Summary:

V SUMMARY Calculations of Vibrational Frequencies and Modes of Aniline and Deuterated- Aniline Molecules In this study, the vibrational modes and frequencies of free aniline molecule were calculated using a computer programme called LEV by normal coordinate analysis method. The force field of aniline molecule was formed by fitting the calculated frequencies to the experimental frequencies. Two methods were used to form the force field. First, benzene's - one of the closest molecules to aniline- force field was used and frequencies were calculated. Then by using the experimental frequencies of aniline molecule, these force constants were corrected. In the second part of the study, the NH2 group of aniline molecule was deuterated and without changing the force field, its frequencies were again calculated. The correctness of the calculated force field was checked by comparing the expected frequency shift value with the calculated frequency shift value. We determined that all the modes and frequencies we obtained were in good agreement with the experimental studies [7,12]. Also, the frequency shifts the deuterated- aniline molecule's ND2 group shows, were in the same ratio vnh2/vnd2 &s we calculated using isotopic substitution rule [4]. This result proved that the force field we formed for free aniline molecule was correct. 70