Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı / Biyokimya Bilim Dalı

Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri

Inhibitors of angiotensin converting enzyme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 282672 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bitkilerin yapısında bulunan kimyasal maddelerin sentezi, sentetik maddelere göre yan etkilerinin daha az olması ve maliyetlerinin düşük olması nedeniyle, bitkilere ve bitki ekstrelerine olan ilgi giderek artmaktadır. Bu bitkilerin, bilimsel yönden araştırılarak, olumlu ve olumsuz etkilerinin saptanması halk sağlığı bakımından yararlı olacaktır.Ülkemizde, bitkilerde doğal olarak bulunan enzimler tıpta, sanayide ve birçok alanda kullanılmaktadır. Renin-anjiyotensin sisteminin bir parçası olan Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE), kan basıncının ve kardiyovasküler sistemin düzenlenmesinde önemli bir rol alır. Bu çalışmamızda hipertansiyon ve kalp yetmezliği tedavisinde de yaygın olarak kullanılan ACE inhibitörleri araştırıldı. Türkiye'de yetişen ve hipertansiyon tedavisinde kullanıldığı bilinen 35 bitkiden hazırlanan sulu ve etil alkollü ekstrelerin ve bazı kimyasal maddelerin anjiyotensin dönüştürücü enzim aktivitesi üzerine inhibitör etkileri Shalaby yöntemine göre spektrofotometrik olarak tayin edildi. Çalışmamızda kullandığımız sulu ve etanollü bitki ekstrelerinin ve kimyasal maddelerin tümünde ACE inhibitor etkisi saptandı. Elde edilen sonuçlardan, bitki ve kimyasal maddelerin ACE üzerindeki % inhibisyon değerlerinin konsantrasyon artışı ile arttığı belirlendi.Yüksek oranda ACE inhibitor etkisi gösteren bitki ekstrelerinin ve kimyasal maddelerin ACE inhibitorü olarak hipertansiyon hastalarında ilaç tedavisine ilave olarak kullanımının uygun olabileceği ileri sürülebilir.

Summary:

Plants and plants extracts are becoming increasingly popular in recent years due to the synthesis of chemical substances which are present in the composition of plants, have less side effects and lower costs compared to synthetic materials. It will be beneficial to investigate these plants scientifically for both positive and negative effects on public health detection.Enzymes which are naturally available in plants are being used in clinical, industrial and many other areas in our country. Angiotensin Converting Enzyme (ACE); a component of the renin-angiotensin system has an important role in the regulation of blood pressure and cardiovascular system. In this study, ACE inhibitors which were widely used in the treatment of hypertension and congestive heart failure were examined. ACE inhibitory activities of ethyl alcohol and aqueous extracts prepared from 35 plants growing in Turkey and known to be used in the treatment of hypertension and also some chemical substances were determined spectrophotometrically according to the Shalaby method. It was determined that all the extracts and chemical substances used in our study showed ACE inhibitory effect. The results showed that % inhibition values of plant extracts and chemical substances on the ACE were increased with the increasing concentration.It can be suggested that several plant species which are potential sources of ACE inhibitors may be appropriate to be used as an additional support to drug treatment in patients with hypertension.