Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ankara il merkezinde hava kirliliğinin gelişimi ve insan sağlığına etkileri

The Air pollution development in Ankara province and its effects towards human health

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 105031 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZ Bu çalışmada Ankara il merkezinde hava kirliliğinin 1980-2000 yılları arasında gelişimi ve insan sağlığına etkileri incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde hava kirliliği ve hava kalitesi kavramı tanımlanmış, başlıca hava kirleticileri açıklanmıştır, ikinci bölümde ise Ankara'nın topoğrafik ve iklim özelliklerinin hava kirliliğine etkileri sunulmuştur. Üçüncü bölümde ise Ankara il merkezinde hava kirliliğinin gelişimi Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Devlet istatistik Enstitüsünden elde edilen veriler kullanılarak ortaya konmuştur. Dördüncü bölümde ise hava kirliliğinin insan sağlığına etkileri belirtilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde de Ankara il merkezinde hava kirliliği seviyesindeki gelişmeler nedenleri ile açıklanmıştır. Ayrıca solunum sistemi hastalıklarının hava kirliliği ile ilişkisi ortaya konmuş, öneriler sunulmuştur. ABSTRACT In this study the air pollution development in Ankara province Centrum between years of 1980-2000 has been investigated with respect to its effects towards human health. In the first section of the study, air pollution and air quality terms are defined, and effects of major air polluting factors are explained. In the second section topographic and climate characteristics of Ankara to air pollution are presented. In the third section, the development of air pollution in Centrum of Ankara is forwarded according to the data gathered from Head Office of Hygiene Center of Refik Saydam and State Statistics Institute. In the fourth section, the developments of the level of air pollution in Ankara province Centrum are explained in accordance with the reasons. Beside, the relation between respiratory system diseases are put forwarded and advisory opinions are presented.

Summary:

ÖZ Bu çalışmada Ankara il merkezinde hava kirliliğinin 1980-2000 yılları arasında gelişimi ve insan sağlığına etkileri incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde hava kirliliği ve hava kalitesi kavramı tanımlanmış, başlıca hava kirleticileri açıklanmıştır, ikinci bölümde ise Ankara'nın topoğrafik ve iklim özelliklerinin hava kirliliğine etkileri sunulmuştur. Üçüncü bölümde ise Ankara il merkezinde hava kirliliğinin gelişimi Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Devlet istatistik Enstitüsünden elde edilen veriler kullanılarak ortaya konmuştur. Dördüncü bölümde ise hava kirliliğinin insan sağlığına etkileri belirtilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde de Ankara il merkezinde hava kirliliği seviyesindeki gelişmeler nedenleri ile açıklanmıştır. Ayrıca solunum sistemi hastalıklarının hava kirliliği ile ilişkisi ortaya konmuş, öneriler sunulmuştur. ABSTRACT In this study the air pollution development in Ankara province Centrum between years of 1980-2000 has been investigated with respect to its effects towards human health. In the first section of the study, air pollution and air quality terms are defined, and effects of major air polluting factors are explained. In the second section topographic and climate characteristics of Ankara to air pollution are presented. In the third section, the development of air pollution in Centrum of Ankara is forwarded according to the data gathered from Head Office of Hygiene Center of Refik Saydam and State Statistics Institute. In the fourth section, the developments of the level of air pollution in Ankara province Centrum are explained in accordance with the reasons. Beside, the relation between respiratory system diseases are put forwarded and advisory opinions are presented.