Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Ankara kentinde hava kirliliği sorununun çözümünde peyzaj mimarlığı açısından alınması gerekli önlemler

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 45813 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

IV zones have been identified in which suitable implementations recommended, upon examining the interrelations of these zones pollution preventive solutions for each have been produced. Data analysis, evaluation and mapping works have been carried on computer medium and for this purpose satellite image (Landsat 4) and digital map of Ankara have been used. Key Words : Air pollution, Design with climate, Urban climate, interrelations plants and air pollution, Ankara.ÖZET Doktora Tezi ANKARA KENTİNDE HAVA KİRLİLİ?İ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE PEYZAJ MİMARLI?I AÇISINDAN ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER M. Emin BARIŞ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Danışman: Prof.Dr.Nizamettin KOÇ 1995, Sayfa: 156 Jüri: Prof.Dr.Nizamettin KOÇ Prof.Dr.Metin BAŞAL Prof.Dr.Güngör UZUN Bu çalışma, hava kirliliğinin yarattığı çevre sorunlarını analiz etmek, bu sorunların çözümü için kirletici maddelerin kontrolüne yönelik teknik önlemlerin yanısıra kirliliğin oluşumuna ve yayılmasına etki eden doğal ve kültürel faktörlerin mutlaka birlikte ele alınması gerektiğini vurgulamak ve bu yönde yapılacak kontrol çalışmalarına Peyzaj Mimarlığı açısından bir yaklaşım getirmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, çalışma alanı olarak seçilen Ankara kenti ve yakın çevresinin doğal ve kültürel özellikleri incelenerek bunların hava kirliliği üzerindeki etkileri araştırılmış, hava kirliliği kontrol çalışmalarında bu özelliklere dayalı olarak yapılacak uygulamalara yönelik öneriler getirilmiştir.

Summary:

ABSTRACT Ph.D. Thesis MEASURES TO BE TAKEN FROM THE STANDPOINT OF LANDSCAPE ARCHITECTURE FOR THE PROBLEM OF AIR POLLUTION IN ANKARA M.Emin BARIŞ Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Landscape Architecture Supervisor: Prof.Dr.Nizamettîn KOÇ 1995, Page: 156 Jury: Prof.Dr.Nizamettîn KOÇ Prof.Dr.Metin BASAL Prof.Dr.Güngör UZUN The objective of this study is to analyse the environmental deterioations resulting from air pollution. For the solution of these problems, in addition to technical measures for controlling, natural and man-made factors that also effect formation and dispersion of pollutants must be considered and handled together on a broader basis. The study also aims to bring a new approach from landscape and environmental planning point of view to the monitoring and auditing processes of air pollution. For this purpose Metropolitan Region of Ankara has been chosen as the case study and accordingly all natural and man-made features have been examined in relation with their impacts on the air pollution. For the implementations based on the existing natural and man-made features, recommendations have been made. Assuming primarily that pollutants after emerging from the emission sources guided by topographical, meteorological and climatological features, eight differentIV zones have been identified in which suitable implementations recommended, upon examining the interrelations of these zones pollution preventive solutions for each have been produced. Data analysis, evaluation and mapping works have been carried on computer medium and for this purpose satellite image (Landsat 4) and digital map of Ankara have been used. Key Words : Air pollution, Design with climate, Urban climate, interrelations plants and air pollution, Ankara.