Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı

Ankara tavukçuluk araştırma enstitüsündeki kahverengi yumurtacı ebeveyn hatların bazı verim özelliklerinin belirlenmesi

Determination of some products traits of brown layer parent lines in the Ankara poultry research institute

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 395436 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez, 3 adet kahverengi yumurtacı saf hat (BAR1, L54, RIR1) ve ikili melezlerinin (BAR1HxBAR1Y, BYYVxBDCA, L54HxL54Y, RIR1HxRIR1Y, RDCAxRYYA, RIR1xRIR2, RIR2xRIR1) bazı verim ve yumurta kalite özelliklerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma, kompakt tipi 3 katlı bireysel kafes sisteminde, her bir kafes gözü tekerrür olarak ele alınmak suretiyle tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak yürütülmüştür. Toplam 1000 tavuk kullanılarak 64 hafta sürdürülen araştırmada, üzerinde durulan değişik verim özellikleri bakımından karşılaştırmalarda varyans analizi kullanılmıştır. Bazı verim özelliklerinde gruplar arasındaki farklılığın önemi Duncan testi ile belirlenmiştir. BAR1 ana hattı ile melez ana soyları arasında, cinsel olgunluk yaşı ve ağırlığı, dönem sonu canlı ağırlığı ve yumurta ağırlığı, yem tüketimi ve kuluçkalık yumurta oranı bakımından farklılıklar önemli bulunmuştur (P<0,05). Yumurta kalite kriterleri bakımından aralarındaki farklılıklar önemsiz bulunmuştur (P>0,05). L54 saf ana hattı ile L54HxL54Y melez ana soyunda ise cinsel olgunluk yaşı ve ağırlığı, dönem sonu canlı ağırlığı, yumurta ağırlığı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, kuluçkalık yumurta oranı bakımından farklılıklar önemli bulunmuştur (P<0,05). RIR1 hattı ile melez soyları verim kriterleri bakımından karşılaştırıldıklarında, kabuk kırılma direnci, ak yüksekliği ve Haugh birimi bakımından farklılık bulunmadığı, cinsel olgunluk ağırlığı, dönem sonu canlı ağırlığı, yumurta verimi (tavuk-kümes, tavuk-gün), yumurta ağırlığı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, kuluçkalık yumurta oranı ve kabuk kalınlıkları arasındaki farklılıkların önemli olduğu bulunmuştur (P<0,05).

Summary:

This thesis was carried out to determine various production and egg quality traits of 3 brown egg layer parents (BAR1, L54, RIR1) and their crossbreds (BAR1HxBAR1Y,BYYVxBDCA, L54HxL54Y, RIR1HxRIR1Y, RDCAxRYYA, RIR1xRIR2, RIR2xRIR1).The study was conducted in compact type 3 floor individual cages according to randomized block design and each cage was considered as replicate. In this study 1000 hens were used for 64 weeks, the differences between parents and crossbreds in terms of the traits subjected to investigation was analyzed by one-way analysis of variance and Duncan Multiple Range Test was used to determine the differences between lines and crossbreeds for various traits. There were significant differences (P<0.05) in sexual maturity age and weight, egg weight, feed intake, feed conversion ratio, live weight at the end among BAR1 dam line and crossbreed dam strains. The differences (P>0.05) among them according to egg quality traits were found trivial. The difference between L54 dam line and L54HxL54Y crossbreed dam strain in sexual maturity age and weight, egg weight, feed intake, feed efficiency rate, live weight at the end, percentage hatchability of settable eggs were substantial (P<0.05). When RIR1 sire line and crossbreed sire strains were compared according to their egg shell strength, albumen height and Haugh unit, no significant difference was observed. However, there were significant differences (P<0.05) among them in sexual maturity weight, live weight at the end, egg production (hen housed-hen day), egg weight, feed intake, feed efficiency rate, percentage hatchability of settable eggs.