Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gazi Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Adli Tıp Anabilim Dalı

Ankara'da meydana gelen ölümlü trafik kazalarının adli tıp açısından incelenmesi

Investigation of mortal traffic accidents ocur in Ankara in terms of forensic medicine

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 281307 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, trafik kazasına bağlı olay yerinde meydana gelen ölümlere ek olarak, trafik kazası sonrası hastaneye taşınırken, hastanede tedavi görürken ve taburcu edildikten sonra meydana gelen ölümlerin de içerisinde yer aldığı, gerçek ölüm oranlarının saptanması ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerindeki eksikliğin vurgulanması amacıyla planlanmıştır.01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasında Adli Tıp Kurumu Ankara Şube Müdürlüğü'nce ölü muayeneleri yapılan toplam 1395 ölüm olgusundan, Ankara'nın merkez ve çevre ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarına bağlı 482 ölüm olgusu çalışmaya dahil edilmiştir.Çalışmada, araç içi trafik kazasına bağlı ölüm olgularının % 70.1'inin (117) ve araç dışı trafik kazasına bağlı ölüm olgularının % 78.4'ünün (247) olay yerinin dışında meydana geldiği saptanmış (toplam 364 olgu) ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).TÜİK verilerine göre Ankara ilinde 2007 yılında trafik kazaları sonucu toplam 290 kişi ölmüş, 14778 kişi yaralanmıştır. Çalışmamızda tespit ettiğimiz, olay yeri dışında meydana gelen 364 ölüm olgusu, yaralanan bu 14778 kişi arasından Ankara'nın çeşitli hastanelerine götürülen ve buralarda ölen olgular olup 290 rakamına dahil değildir. Bunlar da eklendiğinde genel toplamın 290 değil 654 olacağı anlaşılmaktadır.Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı'nda, Sağlık Bakanlığı'nın görevleri arasında, trafik kazalarında yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edilenlerden otuz gün içerisinde ölenlerin kayıtlarının tutulması ve bu bilgilerin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi yer almaktadır. Ancak trafik kazasına bağlı ölüm olayı, kazayı takip eden sonraki aylarda da gerçekleşebilir. Dolayısıyla öyküsünde trafik kazası bulunan tüm ölüm olgularına adli ölü muayenesini takiben otopsi yapılmalı ve otopsi sonucunda ölüm ile trafik kazası arasında nedensellik bağı kurulduğu sürece, kazanın üzerinden geçen zamana bakılmaksızın ölümün trafik kazasına bağlı olduğu kabul edilmelidir.Anahtar kelimeler: Trafik kazası, Ölüm, İstatistik

Summary:

This study aimed to determine the actual death rate due to traffic accidents that occur at the accident scene, in adition during transportation to hospital , in hospital or after discharge and emphasize the defect in the data of Turkey Statistical İnstituteBetween the dates of 01.01.2007-31.12.2007 there are total 1395 cases of death which the post mortem examinations made by the İnstitute Of Forensic Medicine Ankara branch Office.We added 482 death cases related to traffic accidents occured in center of Ankara with surrounding counties.İn the study, %70 (117) of cases due to traffic accident?s and %78.4 (247) of cases due to traffic-pedestrian accident, occurred outside the place of event was detected (total 364 cases) and was found statistically significant (p<0.05).According to the data of Turkey Statistical İnstitute; in Ankara in 2007 total 290 people died and 14778 people were injured as a result of traffic accidents. İn our study we have identified that from these 14778 injured people who brought various hospitals in Ankara, 364 dead outside the accident scene, and they are not included total number of 290 dead people. When these are added its understood that the overall total will be 654 not 290.İn Draft Road Traffic Act, to keep the records of the injured people in traffic accidents from those referred to a hospital and those dead within a thirty days, than to send this information to the Directorate General of Security is the responsilities of Ministry Of Health. However event-related deaths in traffic accidents can occur in the next few months following the accident. This means that all of the cases that have a history of traffic accident should be done autopsy after a forensic postmortem examination and as a result of autopsy as long as casuality between the death and the traffic accident exists regardless of elapsed time over the dead the death-cause must be considered traffic accident.Key Words: Traffic accidents, Death, Statistical