Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı

Ankilozan spondilit tedavisinde balneoterapi, peloidoterapi ve egzersiz tedavisinin etkinliğinin karşılaştırılması

Comparison of the efficacy of balneotherapy, peloidotherapy and exercise therapy in the management of ankylosing spondylitis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 303218 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmamızda Ankilozan Spondilit(AS) hastalarında balneoterapi, peloidoterapi ve egzersiz programının etkinliğini araştırmak amaçlandı. 40 AS hastası randomizasyonla 2 gruba ayrıldı. Grup1 İstanbul Üniversitesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Hidroterapi Ünitesinde 3 hafta süreyle termal su banyosu, bel bölgelerine peloidoterapi ve tedavi sonunda ev egzersiz programı broşürü verildi. Grup 2 hastalarına ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Egzersiz Salonunda, 3 hafta süreyle, fizyoterapist eşliğinde grup egzersiz tedavisi ve sonrasında aynı ev egzersiz program broşürü verildi.Grup 2 nin yaptığı egzersizlerle broşürdeki egzersizler birbirinin aynısı şeklinde oluşturuldu. Tedavi öncesi, tedavi sonrası, 3 ve 6ayda ölçüm parametreleri olarak Ağrı değerlendirmesi-VAS, doktor global değerllendirmesi-VAS, Bath BATH Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeksi (BASFİ), BATH Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivitesi İndeksi (BASDAI), BATH Ankilozan Spondilit Metroloji İndeksi (BASMI), Lomber Schober indeksi (cm), El- yer mesafesi ölçümü (cm), Art-kafa mesafesi (cm) ve Göğüs ekspansiyonu (cm) kullanıldı. Yapılan istatistik değerlendirmeler sonucunda Grup 1 de ağrı 6.aya kadara anlamlı azalma gösterdi. Grup2 de ise metrolojik ölçümler iyileşme gösterdi, buna bağlı olarak fonksiyonellik ve mobilite, dolayısıyla bu değerlerden etkilenen ölçüm parametreleri anlamlı artış gösterdi. 2 grup arasında yapılan karşılaştırmada, anlamlı fark olan değerlerde Grup 2 üstün bulundu. AS kronik inflamatuar bir hastalık olması sebebiyle, en iyi sonucun fizyoterapist eşliğinde grup egzersizle kombine kaplıca tedavisi olarak uygunluğunu araştıracak iyi dizayn edilmiş, randomize, kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.Anahtar Kelimeler : Balneoterapi, Peloidoterapi, Ankilozan Spondilit, Egzersiz

Summary:

We aimed to determine the effectiveness of balneotherapy, peloidotherapy and exercise therapy in the management of ankylosing spondylitis (AS). 40 AS patients randomized into two groups. Group1 took thermal water bath and peloidotherapy to their low back area at Istanbul University Department of Medical Ecology and Hydroclimatology, in Hydrotherapy Unit for 3 weeks duration. After therapy, they had given home based exercise program brochure. Grup 2 took group exercise therapy at Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, in Exercise Lounge, for 3 weeks duration. After the therapy they had given the same home based exercise program brochure. Both exercises that Group 2 had done were the same with home based exercise program brochure. Pain assessment-VAS, doctor global assessment-VAS, patients global assessment-VAS, Bath BATH Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFİ), BATH Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI), BATH Ankylosing Spondylitis Metrology İndex (BASMI), Lumbar Schober index (cm), finger-floor distance(cm), occiput-wall distance(cm) and chest expansion (cm) were performed before therapy, after therapy, 3 and 6 month. A statistically significant improvement were seen at Group 1 up to 6 months. Improvement were seen at metrologic outcomes in Group2. Related to it; statistically significant improvement were seen on functional and mobility indexes. Group 2 was seen superior to Group 1. Since AS is chronic inflamatory disease; there?s need to investigate with well designed, randomized, controlled trials if the best result might group exercise supervised with physiotherapist combined with spa therapy.Key Words: Balneotherapy, Peloidotherapy, Ankylosing Spondylitis, Exercise