Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bilim Dalı

Ankilozan spondilitli hastalarda grup egzersiz programı ile ev egzersiz programının karşılaştırılması

Comparing of group exercise and home exercise in patients with ankylosing spondylitis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 536529 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET: Bu çalışmanın amacı; AS'li hastalarda hastanede fizyoterapist gözetimi altında uygulanan grup egzersiz programı ile ev egzersiz programının etkinliklerini karşılaştırmaktır. Bu amaçla İ.Ü. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD. Enflamatuar Romatizmal Hastalıkları Eğitim ve Rehabilitasyon ünitesine başvuran 45 AS'li hasta çalışmaya alındı. Hastalar çalışma grubu (1. grup) ve kontrol grubu (2. grup) olmak üzere ikiye ayrıldı. 1. grupta 23, 2. grupta 22 hasta bulunmakta idi. Hastalar seçilirken gruplar arasında; semptom, klinik bulgu ve fonksiyonel durum açısından anlamlı fark olmamasına dikkat edildi. Her 2 gruba da öncelikle eğitim programı verildi. 1. gruptaki hastalar hastanede, fizyoterapist kontrolünde 6 hft. haftanın 2 günü 50 dk. süre ile 4-5 kişilik gruplar halinde yoğun egzersiz programına alındı. 2. gruptaki hastalara egzersizlerini uygulamalı olarak öğrettikten sonra yine 6 hft. süre ile evlerinde egzersizlerine devam etmelerini istedik. Her 2 grup da T.Ö., T.S. (6. hft.) ve 3. ayda klinik, psikolojik ve fonksiyonel durum yönünden değerlendirilip daha sonra karşılaştırıldı. Hastanede fizyoterapist gözetiminde yoğun egzersiz programına alman hastalarda, fiziksel ölçümlerinden tragus-duvar mesafesi, el parmak ucu-zemin mesafesi ve intermalleolar mesafe; fonksiyonel durum belirlemede kullanılan BASFI, hastalık aktivitesini belirlemede kullanılan BASDAI, depresyonu değerlendirmede kullanılan Beck depresyon ölçeği ve aerobik kapasiteyi belirlemede kullanılan Astrand testi sonuçlarının olumlu şekilde etkilendiği gözlenmiştir. Ev egzersiz programı verilen 2. grupta ise aerobik kapasitenin anlamlı şekilde azaldığı, diğer değerlendirme parametrelerinde ise anlamlı bir fark oluşmadığı gözlenmiştir. 79 Ev egzersiz programı verilen hastalar egzersizlerine devam etmemişlerdir. Hastanede verilen yoğun egzersiz programı ise aynı zamanda psikoterapatik destek de sağladığından hastaların egzersiz yapma istekleri ve alışkanlıkları gelişmiştir. Bu nedenle hastanede gözetim altında yaptırılan egzersizlerden daha iyi sonuçlar alınmıştır.

Summary:

The purpose of this study was to compare the effectiveness of physiotherapy programs in two groups of ankylosing spondylitis (AS) patients, the first of which is under the supervision of physiotherapist and the second without the supervision of physiotherapist. This study was carried out on 45 AS patients who attended the education and rehabilitation clinic of the inflammatory rheumatismal diseases of physical medicine and rehabilitation department of Istanbul University. The patients were divided into 2 groups; first group which was consisted of 23 patients performed their exercises under the control of physiotherapist in the hospital but the second group which was consisted of 22 patients performed their exercises in their home after having a short education programme. In the choice of patients care was taken to avoid meaningful differences with regards to symptoms, clinical findings and functional status, between the 2 groups. In both groups, firstly the patients were educated. Patients in the first group were further divided into subgroups of 4-5 patients. Members of each subgroup received a 50-minute intensive physiotherapy per day, two days a week, for 6 weeks under the control of a physiotherapist. Patients in the second group after having been educated on their exercises were requested to perform them at home for a period of 6 weeks. There was regular contact between the physiotherapist on the patients for the purpose of follow up. Patients in both groups were evaluated and compared with regards to clinical findings, physiologic and functional status before therapy and 6 weeks and 3 months after therapy. In the hospital in patients who received intensive exercises under the control of physiotherapist positive findings were present in the following: physical measurements (tragus-wall distance, finger tip-floor distance, 81 intermelleolar distance), functional status (BASFI), stage of disease (BASDAI), depression (Beck depression scale) and aerobic capacity (Astrand test). In the second group of patients there was a reasonable decrease in the aerobic capacity but no meaningful difference in the other parameters. Exercises were not effectively performed in the second-group patients. In the first group of patients (whose exercises were performed in the hospital) the phyiotherapy provided great motivation to the patients, to perform their exercises. Due to this, better result were obtained in patients who perform the exercises under the control of the physiotherapist