Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Ankilozan spondilitli hastalarda nöropatik ağrı; hastalık aktivitesi, yorgunluk, yaşam ve uyku kalitesi ile ilişkisi

Neuropathic pain in patients with ankylosing spondylitis; the relationship between disease activity, fatigue, quality of life and sleep quality

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 525574 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş ve Amaç: Ankilozan spondilit (AS) yetişkin yaş grubu kronik bel ağrısının en önemli nedenlerinden biri olup, istirahat ile agreve olan, hareketle azalan enflamatuar nitelikte nosiseptif bel ağrısı ile karakterize romatolojik bir hastalıktır Nöropatik ağrı (NA), nosiseptif ağrıdan farklı olarak ağrıyı ileten yolaklarda meydana gelen patolojik değişiklikler sonucu oluşur Bunun sonucunda gelişen hassasiyete bağlı olarak oluşan yanıcı, batıcı, zonklayıcı ve karıncalanma-uyuşma hissi şeklinde özellikleri taşır Son zamanlarda nosiseptif ağrıda nöropatik bir bileşeninin de rol aldığı ortaya konmuştur Kronik bel ağrısının sebeplerinden birisi olan AS tanılı hastalarda nöropatik ağrı varlığını, nöropatik ağrının hastalık aktivitesi, fonksiyonel kapasite, yorgunluk, uyku kalitesi ve yaşam kalitesi ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı Gereç ve Yöntem: Hastanemiz Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran, AS tanılı olup kronik bel ağrısı mevcut olan, 18-64 yaş arası 58 hasta çalışmaya dahil edildi PainDETECT skoruna göre hastalar nöropatik ağrısı olan ve nöropatik ağrısı olmayan grup olarak ikiye ayrıldı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Introduction and Purpose: Ankylosing spondylitis is one of the most important causes of chronic low back pain in adults It is a rheumatologic disease characterized by nociceptive low back pain which is inflammatory in nature and aggravates with resting and decrease with movement Neuropathic pain is the result of pathological changes in pain-causing pathways, unlike nociceptive pain As a result of this pain, it develops sensitivity which carries burning, stinging, throbbing and tingling numbness sensation properties A neuropathic component has recently been shown to play a role in nociceptive pain The main goal of this study was to investigate the neuropathic pain in patients with ankylosing spondylitis which is the one of the causes of chronic low back pain and it's the relationship between disease activity, functional capacity, fatigue, sleep quality and quality of life Material and Method: Fifty-eight patients aged between 18-64 years with chronic low back pain who were admitted to our hospital's Physical Medicine and Rehabilitation outpatient clinic and had ankylosing spondylitis were included in the study ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.