Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kocaeli Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Anksiyete ve depresyonda nitrik oksid'in rolü

The role of nitric oxide in anxiety and depression

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 79797 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Anksiyete Ve Depresyonda Nitrik Oksid'in Rolü Son dönemin önemli araştırma konularından birini Nitrik oksid (NO) oluşturmaktadır SSS'de varlığı gösterilen NO'in sentezi için başlıca uyan NMDA reseptörlerinin aktivasyonudur Sentezlenen NO'in SSS'de önemli işlevleri vardır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACT The Role of Nitric Oxide in Anxiety and Depression Nitric Oxide (NO) has become one of the most popular research areas in recent years It is generated by NMDA receptor activation which is the major stimulus in brain Nitric oxide has multiple functions in the central nervous system (CNS) and one of them is influencing neurotransmitter release and uptake Depression and anxiety are two pathological conditions shown neurotransmitter abnormalities ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.