Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ankyra (Ankara) sikkeleri

Ankyra (Ankara) coins

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 122847 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Ankyra (Ankara), Tektosage Galatları'nın ve daha sonra Roma Eyaleti'nin başkentidir. Claudius'tan Salonina'ya değin sikke basılmış olan kentte, ana tipler olarak ödül tacı (ATQN), oturan veya ayakta figürler, üç atlet, çok sık olarak tanrı Mân, gemi çıpası tutan Amazon, Asklepios, Deraeter, Dionysos, panterle oynayan Satyr, yüzen Aphrodite ve Eros, Serapis, İsis, Tykhe gibi tasvirlerin yanında Augustus'un yaptığı işleri ve vasiyetlerini kapsayan yazıtının tam olarak bulunduğu ünlü Augustus Tapınağı'nın da tasvirleri sıkça paraların arka yüzünde görülür. Şehrin ismine sikkeler üzerinde MHTPOnOA ANKYPAC veya KOINON TAAATIA diye rastlamr. ABSTRACT Ankyra was the capital of the Tektosagian Galatians and later of the Roman Provincia. Ankyra, struck coins from Claudius to Salonina. The major types were prize urn (ATQN), seated and standing figures, three athletes, God Men, Amazon holding anchor, Asclepius, Demeter, Dionysos, Satyr playing with paunther, swimming Aphrodite and Eros, Serapis, Isis, Tykhe and besides these representations the Augustus temple. All were depicted on the reverse of the coins. The name of the city is read MHTPOÜOA ANKYPAC or KOINON TAAATIA.

Summary:

oz Ankyra (Ankara), Tektosage Galatları'nın ve daha sonra Roma Eyaleti'nin başkentidir. Claudius'tan Salonina'ya değin sikke basılmış olan kentte, ana tipler olarak ödül tacı (ATQN), oturan veya ayakta figürler, üç atlet, çok sık olarak tanrı Mân, gemi çıpası tutan Amazon, Asklepios, Deraeter, Dionysos, panterle oynayan Satyr, yüzen Aphrodite ve Eros, Serapis, İsis, Tykhe gibi tasvirlerin yanında Augustus'un yaptığı işleri ve vasiyetlerini kapsayan yazıtının tam olarak bulunduğu ünlü Augustus Tapınağı'nın da tasvirleri sıkça paraların arka yüzünde görülür. Şehrin ismine sikkeler üzerinde MHTPOnOA ANKYPAC veya KOINON TAAATIA diye rastlamr. ABSTRACT Ankyra was the capital of the Tektosagian Galatians and later of the Roman Provincia. Ankyra, struck coins from Claudius to Salonina. The major types were prize urn (ATQN), seated and standing figures, three athletes, God Men, Amazon holding anchor, Asclepius, Demeter, Dionysos, Satyr playing with paunther, swimming Aphrodite and Eros, Serapis, Isis, Tykhe and besides these representations the Augustus temple. All were depicted on the reverse of the coins. The name of the city is read MHTPOÜOA ANKYPAC or KOINON TAAATIA.