Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Afyon Kocatepe Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi Anabilim Dalı

Anlamsal ağ teknolojilerinin gıda işletmelerinde ürün izlenebilirliği için kullanımının araştırılması

Research of semantic web technologies usage for food product traceability

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 521957 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, anlamsal ağ teknolojilerini kullanarak gıda izlenebilirliğini sağlayabilecek ontolojinin geliştirilmesidir. İlişkisel veri tabanlarıyla ya da algoritmalarla izlenebilirliğin sağlanması mümkündür ancak Anlamsal Ağ teknolojileri, uygun ve esnek yapısı nedeniyle izlenebilirliği basit ve paylaşılabilir hale getirebilmektedir. Sonuç olarak tasarlanan ontoloji proses tabanlı "girdi – proses – çıktı" modeli kullanılarak geliştirilmiştir. Ontoloji kullanılarak, proses sırasında anlamsal ağ girdilerinin işlenmesi halinde, ham maddeden nihai ürüne kadar geri ve ileri izlenebilirliğin sağlanması öngörülmüştür. Bu çalışmada, izlenebilirliğin minimum gereksinimlerini karşılayabilecek ontolojinin sınıf ve özellikleri tasarlanmış, en alt düzey aksiyomları geliştirilmiştir. Geliştirilen ontoloji, test verileriyle sınanmış, izlenebilirlikle ilgili SPARQL sorguları başarıyla yanıt vermiştir.

Summary:

In this academical work, main purpose is to design and develop a food traceability ontology by using advantages of Semantic Web technologies. Even if it is possible to develop traceability via algorithms or relational databases, Semantic Web technologies provide native and flexible environment for simple and interoperable traceability. Thus, designed ontology is developed based on input - process - output process model. By entering ingredients of foods during process to the designed ontology model using triplestores, it will be possible to trace from final processed foods to raw ingredients back and from ingredients to final food products forward. In this work, classes, properties and basic axioms of the onlogy have been designed to meet minimum traceability requirements. Developed ontology has been tested with test data and successfully responded traceabilty realted SRARQL queries.