Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Anlamsal veb servislerinin dinamik çağrımı

Dynamic invocation of semantic web services

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 335264 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Veb servisleri, tanımlanabilen, yayımlanabilen ve standart veb protokolleri ile ağ üzerinden erişilebilen platform bağımsız, özerk hesaplama birimleridir. Otomasyon arttığında veb servisleri insanlardan ziyade uygulamalar tarafından doğrudan erişilebilir hale gelecektir. Anlamsal betimlemeler ve bilgi yönetim teknikleri kullanılarak, servis yönelimli yeteneklerin keşif, birleştirme, yayımlama işlemleri daha detaylı bir seviyeye çıkarılabilir. Anlamsal veb servisleri kendi kendine yeten, bir ihtiyacı gidermek için bağımsız olarak tek başına ya da diğer anlamsal veb servisleri ile kümelenerek yeniden kullanılabilen yazılım bileşenleridir. Anlamsal veb servisleri, tam otomatik servis bulma, çağırma, birleştirme ve izleme işlevlerini desteklemek için veb servislerinin özelliklerini daha anlamlı ve yorumlanabilir bir şekilde ontolojiler yardımıyla tanımlar. Bu tez çalışmasında, servis istemcilerinin, anlamsal mesajlar ile veb servis işletimi yapabilmeleri için bir dinamik veb servis çağrım yöntemi önerilmiştir. Önerilen yöntem için, SAWSDL kullanılarak tanımlanmış olan anlamsal veb servislerinin dinamik olarak çağrımlarının yapılabildiği bir veb servis işletim çerçevesi geliştirilmiştir.

Summary:

Web service is an autonomous computing unit which is identifiable, platform independent and accessible through the network with the standard web protocols. When automation of web services increase, they will be directly accessible by applications rather than people. Discovery, composition and broadcasting processes of service-oriented capabilities can be moved to a more detailed level by using semantic annotation and information management techniques. Semantic web services are self-contained software components. They can be reused in order to resolve a need by stand-alone or by clustering with other semantic web services. Semantic web services define the functionality of web services in a way more meaningful and interpretable with the help of ontologies so as to support fully automatic service discovery, invocation, composition and monitoring features. In this thesis, a dynamic web service invocation method has been proposed in order to carry out the web service execution which is done by service clients using semantic messages. A web service execution framework, which semantic web services defined using SAWSDL can be dynamically invoked, has been developed.