Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Anlamsal web uygulamalarında sosyal saygınlık ve güven kavramı uygulaması

Social reputation and trust concepts applications in semantic web applications

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 437882 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Son yıllarda hızlı gelişen teknoloji ve sosyal ağların önem kazanması insanların günlük hayatının dışında sanal bir hayat oluşturmasına sebep olmuştur. Öyle ki bu sanallık insanların günlük hayatını tamamen yansıtır olmuştur. Bu sebeplerden dolayı sosyal ağlar inanılmaz derecede popüler olmuştur. Kısa sürede milyarlarca insan tarafından kullanılmaya başlayan sosyal ağlar, insanlar için yeni bir yaşam tarzı haline gelmiştir. Bu yaşam tarzında; insanlar içeriklere hızlıca erişebiliyor, fikirlerini, tercihlerini anında paylaşabiliyor ve diğer insanların içeriklerle ilgili görüşlerini okuyup değerlendirebiliyorlar. Bu kadar hızlı erişim yapılabilen sanal yaşam tarzı yeni üretilen içerikleri saniyeler içinde eskitebiliyor, göz açıp kapayıncaya kadar içerikler artık bir çöp haline gelebiliyor. Bu kadar fazla kavramın, trafiğin ve içeriğin olduğu sistemlerde kavramlar üzerinden kullanıcıya yönelik ve özelleşmiş olanaklar sunmak da başlı başına bir problem haline gelmiştir. Bu sebeple sistemler bu olanakları sağlamak için güven ve saygınlık kavramları araştırmalarına önem vermiştir. Bu tezin kapsamında web üzerinde dağınık şekilde bulunan kaynakların nasıl anlamsal ağ görüşü ile toplandığı, toplanan bu kavramlar temel alınarak kullanıcılara özgün içerik önerisi gibi özelleşmiş uygulamaları geliştirmek için taban hazırlayacak güven ve saygınlık kavramları veri madenciliği yöntemleriyle araştırılmıştır. Güven ve saygınlığın birbirlerini nasıl beslediği ve kullanıcıları nasıl grupladığı gösterilmiştir.

Summary:

In recent years internet and social networks are developing rapidly. These social networks reflect the normal life successfully. Thus, people create a virtual life with these social networks. People can socialize, share contents, comment, protest and do everything in this networks. So this virtual life is now accepted as a new lifestyle. This new lifestyle also makes everything connected and accessible. People can access easily any contents that they're interested in, just in time. They share, give opinion, comment, read other people's reviews about any content. And those contents can rapidly be outdated because of this fast access channels. Regarding the amount of contexts and contents, it has become a challenging problem to perform personalized recommendations. Thence, companies are started to focus on trust and reputation research to provide complex services for their users. In this thesis scope, target application is leveraged to semantic web architecture. To prepare a baseline for recommendation ability, trust and reputation is researched with data mining techniques. Finally, how reputation and trust bootstraps each other is demonstrated.