Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Disiplinlerarası Anabilim Dalı

Anlık basınç yükü etkisindeki kompozit sandviç plağın dinamik davranışının deneysel ve sayısal incelenmesi

Experimental and numerical analysis of dynamic behaviour of composite sandwich plates under air blast loading

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 223844 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalısmada, anlık basınç yüküne maruz kalan kompozit malzemeden imal edilmis sandviç plagın dört kenarı ankastre (ankastre) ve tek kenarı ankastre (konsol) olmak üzere iki farklı sınır sartında dinamik davranısı deneysel ve sayısal olarak incelenmistir. Deneysel çalısmada, basınç tüpü içerisinde basınçlandırılan hava ani olarak plak üzerine etki ettirilmistir. Plak ön yüzüne iki farklı noktada yerlestirilen basınç duyargaları ile basınç zamana baglı olarak ölçülmüstür. Plak arka yüzüne yerlestirilen strain gauge'ler ile plak arka yüzündeki birim uzamaların zamanla degisimi ölçülmüstür. Deney verileri HP 1415A veri toplama cihazı ile toplanmıstır. Veri toplama cihazının programlanması, verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve dogal frekansların hesaplanması için VEE 6.0 programı kullanılmıstır. Sayısal analizde ise ANSYS 10.0 sonlu eleman yazlımı kullanılmıstır. Sandviç plak, bu yazılımın kütüphanesinde bulunan SHELL91 katmanlı kabuk eleman ile modellenmistir. Öncelikle plak için lineer statik analizler yapılarak normal birim uzamaların yüksek oldugu bölgeler belirlenmistir. Ayrıca serbest titresim analizleri gerçeklestirilerek lineer halde yapının dogal frekanları ve mod sekilleri belirlenmistir. Daha sonra, deneylerde ölçülen basıncın zamanla degisim grafigine bir fonksiyonla yaklasım yapılarak ve bu basınç fonksiyonu plak üzerine uygulanarak transient analiz yapılmıstır. Hesaplanan birim uzama degerleri ve titresim frekansları deney sonuçları ile karsılastırılmıstır. Anahtar Kelimeler: Anlık basınç yükü, transient analiz, serbest titresim analizi, deneysel çalısma, sandviç kompozit plak

Summary:

In this study, dynamic behavior of composite sandwich plate is studied experimentally and also numerically for two different boundary conditions; four edges clamped and one edge clamped. In experimental study, air blast is affected on sandwich plate which is pressurized in a pressure tube. Time dependent pressure is measured by pressure transducers which are located on two different points on front face of sandwich plate. By means of strain gauges which are mounted on back side of sandwich plate, variation of micro strains are measured by time. Experiment data is gained by HP 1415A data acquisition device. VEE 6.0 program is used for programming data acquisition device, transferring experiment data to computer and calculating natural frequencies of sandwich plate. For numerical analysis, ANSYS 10.0 finite element software is used. Sandwich plate is modeled with SHELL91 layered shell element which is present in the library of the software. First of all, linear static analysis is carried out and regions are determined where normal strains are maximum. Furthermore, by means of modal analysis, natural frequencies and mod shapes of construction are found. Later on, a mathematical approach is made to the pressure which was measured during experiments and that mathematical pressure function is applied on the plate, so transient analysis is carried out. Natural frequencies and are compared with experiment results. Keywords: Air blast loading, transient analysis, modal analysis, experimental study, sandwich composite plate