Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı

Annales Okulu'nun Türkiye'deki tarih yazımına etkisi: Başlangıçtan 1980'e

The impact of the annales school on Turkish historiography: From the beginning to 1980

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 261843 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, genelde tarihyazımında önemli bir kırılmaya yol açan Annales Okulu, özelde de sözü edilen ekolün Türkiye'deki tarihçiliğe başlangıçtan 1980'e kadarlık süreçteki etkileri ele alınmıştır. İncelemede ilk olarak, Annales Okulu'nu daha sağlıklı bir biçimde anlayabilmek ve açıklayabilmek için, Annales'in eleştirdiği tarih paradigması ana hatlarıyla özetlenmiştir. Ardından, Annales'in Türkiye'deki tarihyazımına etkide bulunan birinci ve ikinci kuşağına mensup tarihçilerin, tarih anlayışları üzerinde durulmuştur. Bu açıklamalardan sonra, Türkiye'de modern anlamda tarih disiplininin doğuşu, karşılaştırmalı ve eleştirel bir perspektifle sorunsallaştırılmış ve Türkiye'deki 1980 öncesi sosyal tarihçiliğin dört önemli ismi olan Fuad Köprülü, Ömer Lütfi Barkan, Mustafa Akdağ ve Halil İnalcık'ın tarih anlayışlarındaki Annales etkisi mercek altına alınmıştır.

Summary:

Throughout this work, I have attempted to analyse the Annales School as an important breaking point in the historiograpy in general, and its effects on Turkish historiography until 1980 in particular. In order to understand and evaluate the Annales, I have initially provided a summary of the history paradigm which has been criticized by the Annales. Then I have investigated the historical point of views of the historians who formed the first and the second generations of the Annales who also had an impact on the Turkish historiography. Additionally, I have attempted to problematize the genesis of the history discipline which has been adopted in Turkey through a comparative and critical perspective. Finally, I have studied the impact of the Annales School on history apprehensions of Fuad Köprülü, Ömer Lütfi Barkan, Mustafa Akdağ and Halil İnalcık, who were the important figures of social historiography in Turkey before 1980.