Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

Anne-baba tutumlarının çocuktaki benlik kavramı üzerine etkisi

The Effects of parental attitudes on the development of self concept in children

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 99173 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

7. ÖZET Bu çalışma 12-15 yaş grubu arasındaki çocukların benlik kavramını ve benlik kavramının gelişiminde anne-baba tutumlarının etkisini belirlemek amacı ile "tanımlayıcı" ve "ilişki araştırıcı" bir çalışma olarak planlanmıştır. Araştırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığı Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilköğretim okullarının ikinci kademesinde öğrenim gören öğrenci ve bu öğrencilerin anne-babaları oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise Kağıthane ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kura yöntemi ile belirlenen 4 ilköğretim okulunda öğrenim gören, araştırma kriterlerine uyan ve istatistik uzmanının belirlediği sayıya göre seçilen 320 öğrenci ve bu öğrencilerin anne-babaları oluşturmuştur. öğrencilere kendilerini tanıtıcı anket formu ve Piers Harris'in Çocuklar için Öz-Kavramı Ölçeği; bu öğrencilerin anne-babaları na kendilerini tanıtıcı anket formu ve PARI Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum ölçeği uygulanmıştır. Piers Harris'in Çocuklarda özkavramı ölçeğinden elde edilen puanlar, PARI Aile Hayatı Ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği ile anket formlarından elde edilen sonuçlar arasındaki istatistiksel ilişki SPSS (Statistical Package for Social Science) programı ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında; Annelerin ve babaların PARI'nin alt boyutlarından aldıkları puanlar incelendiğinde annelerin "aşırı annelik" ( X=49.51±8.42) ve "sıkı disiplin" ( X=43.04±9.04); babaların da "sıkı disiplin" ( X=44.36±7.59) alt boyut puanlarının yüksek olduğu bulunmuştur. 78Çocukların benlik kavramı puanları X=58,36±9,95 olup anne-baba tutumlarının çocukların benlik kavramı üzerinde etkisi olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda bulgular tartışılmış ve öneriler sunulmuştur. 79

Summary:

8. SUMMARY The present study had been planned to be a "defining" and "relationship researcher" study in order to determine the self concept of the children between the ages of 12-15 and the effect of the parents attitudes in the progress of self concept. The research had been done on the students who have been educated in the 6., 7. And 8. classes of the primary schools of Ministry of Education Kağıthane District Directorate of Education and the parents of these children. The samples of the research were 320 children obtaining the research criteria, who have been educated in 4 primary schools selected in lots among the schools of Kağıthane District Directorate of Education and selected according to the numbar determined by the statistic expert and the parents of these children. The students are given both querty forms describing themselves and Self Concept Scale in Children of Piers Harris, also the parents are given both query forms describing themselves and PARI Family Life and Child Breeding Attitude Scale. The statistical relationship between the values obtained from the Self Concept Scale in Children of Piers Harris and the results obtained PARI Family Life and Child Breeding Attitude Scale had been evaluated with Statistical Package for Social Science (SPSS). When we review the research results; When investigated of score that mather taken from under dimension of PARI is high score that taken from "over caring matherhood" " ( X=49.51±8.42) and "hard discipline" ( X=43.04±9.04) father taken from under dimension of PARI is high score that taken from "hard discipline" under dimension ( X=44.36±7.59). 80The values of the children's self concept was X=58,36±9,95 and it has been realised that the attitudes of the parents are effective on the self concept of the children. According to these results, findings had been negotiated and suggestions had been made. 81