Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Annelerin beslenme ile ilgili tercihleri, alışkanlıkları ve çocukluk çağı obezitesi

Nutritional preferences and habits of mothers' and childhood obesity

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 417133 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AMAÇLAR: Çalışmamız annelerin beslenme ile ilgili tercihleri ve alışkanlıklarının, çocukluk çağı obezitesi üzerine etkisini araştırmak için yapılmıştır. Çocuğun sağlıklı bir tartıda olmasında annenin rolünün ne derece önemli olduğunu vurgulamak ve bu konuda annelere düşen görevleri belirlemek amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEMLER: Bu çalışma 1 Kasım 2014 – 1 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul ili Fatih ilçesindeki resmi ortaokullardaki öğrenciler ve anneleri üzerinde yapılmıştır. Annesinin onay vermediği ve obezite nedeni olabilecek hastalığı veya ilaç tedavisi olan çocuklar çalışmaya alınmamıştır. Çalışmaya katılan çocukların annelerine sosyodemografik ve fiziksel özellikler, beslenme alışkanlıkları ve tercihleri ile fiziksel aktivite durumunu sorgulayan anket formu uygulandı, çocukların ağırlık ve boyları ölçülerek beden kitle indeksleri hesaplandı. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 21.0 istatistik paket programı kullanıldı. BULGULAR: Çalışmaya 591 (% 59,6) normal kilolu, 401 (% 40,4) fazla kilolu veya obez (206 (% 20,8) fazla kilolu, 195 (% 19,7) obez) çocuk alındı. Normal kilolu çocukların annelerinde (Grup 1) ara öğün alışkanlığı, her gün düzenli kahvaltı yapma ve tatlı yiyecek tüketme alışkanlığı daha yüksek, fazla kilolu veya obez çocukların annelerinde (Grup 2) öğün atlama alışkanlığı daha yüksek saptandı. Annesinde obezite olan çocuklarda obezite görülme oranı OR= 2,42 kat, annesinde diyabet olan çocuklarda obezite görülme oranı OR= 2,59 kat yüksekti. SONUÇ: Çalışmamızın sonuçlarına göre bir anne obez ve/veya diyabetik ise, düzenli kahvaltı alışkanlığı yoksa, öğünleri düzensiz ise çocuğunda obezite görülme riski artar. Annelerin sağlıklı beslenme ve yaşama konusunda bilinçli olması çocuğun belki de tüm hayatını etkileyecek olan obezitenin daha ortaya çıkmadan engellenmesini sağlayacaktır.

Summary:

AİM: This study was conducted to search the effect of nutritional preferences and habits of mothers on childhood obesity. It was aimed to emphasize how important the role of mother in child's having healthy weight is and to specify the responsibilities of mother in this respect. TOOLS AND METHODS: This study was conducted on the students in state-funded secondary schools in Fatih, Istanbul and their mothers between November 1, 2014 and April 1, 2015. The children who were on a medical treatment or had a disease which might cause obesity and children whose parents did not give consent were not included in the study. A survey questioning socio-demographic and physical characteristics, nutritional habits and preferences and the level of physical activity was undertaken by the mothers of the children participating in the study. The children's weight and height were measured and body mass indexes were calculated. SPSS 21.0 was used for the statistical analyses. FINDINGS: 591 (59.6%) children with normal weight, 401 (40,4%) with overweight and 206 (20,8%) with obesity participated to the study. In the mothers of the children with normal weight (Group 1), the habits of interim meal, daily regular breakfast and consuming sweet food were determined as more frequent. In the mothers of children with overweight or obesity (Group 2) the habit of meal skipping was determined as more frequent. The obesity frequency was OR=2.42 times higher for the children of obes mothers and OR=2.59 times higher for the ones with a diabetic mother. CONCLUSION: According to the results of our study; if a mother is obese and/or diabetic, does not have regular breakfast habit, eat irregular meals; the risk of obesity for the child increases. The consciousness of mother about healthy nutrition and life style will lead to prevent obesity even before its emergence, which may affect the entire life of the child.