Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı

Annenin zihin yönelimliliğinin okul öncesi çocukların kendini düzenleme becerileri üzerindeki yordayıcı etkisi

Predictive effect of maternal mind-mindedness on preschooler's self regulation skills

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 483036 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada annenin zihin yönelimli olmasının okul öncesi çocukların kendini düzenleme becerileri üzerindeki yordayıcı etkisi araştırılmıştır. Araştırma, 60-71 aylık toplam 40 çocuk ve anneleri ile gerçekleştirilmiştir. Annelerin zihin yönelimliliğini ölçmek amacıyla Zihin Yönelimlilik Görüşme yöntemi kullanılmıştır. Davranışsal kendini düzenleme becerileri Baş-Ayak parmakları-Dizler-Omuzlar ve Stroop Benzeri Gündüz-Gece görevleri ile ölçülmüştür. Duygusal kendini düzenlemeyi değerlendirmek için ise Okul Öncesi Kendini Düzenleme Değerlendirme Aracı'ndaki Oyuncak Paketleme ve Şekerleme Saklama görevlerinden yararlanılmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda zihin yönelimlilik ile kendini düzenleme becerileri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı gözlenmiştir. Bazı araştırma sonuçlarıyla çelişen bu bulgu, yöntem farklılığı ve kültürel etkenler çerçevesinde tartışılmıştır.

Summary:

The aim of this study was to investigate whether maternal mind-mindedness predicted preschooler's self regulation skills. Sample of the study consisted 50-71 months old children (n=40) and their mothers. Maternal mind-mindedness measured using brief interview method. Behavioral regulation was measured with the Head-Toes-Knees-Shoulders (HTKS) and Stroop Like Night-Day tasks. Emotional regulation assessed by Toy Wrap and Snack Delay tasks derived from Preschool Self-regulation Assessment (PSRA). Correlation analysis revealed that there was no meaningful relations between maternal mind-mindedness and self regulation skills. The result which contradicts findings of other research has been discussed based on methodological differences and cultural factors.