Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı

Annie Ernaux'nun 'Bir Kadın' ve 'Bir Adam' adlı yapıtlarında metinlerarasılık ve anne-kız ilişkisi

Intertextuality and mother-daughter relationship in annie ernaux's 'Une Femme' and 'La Place'

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 422315 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Uzun yıllardan beri, kadınlar, erkek egemen dil içinde kendilerini ifade etmeyi amaçlamaktadır. Bunu yapmak dildeki erkek hegemonyasından ötürü oldukça zor olduğundan, kendilerine ait bir dil üretmeye çabalamaktadırlar. Çünkü erkek dili kullanarak bir kadın anlatmak istediği duygu ve düşüncelerini karşı tarafa özgün bir biçimde aktaramaz. Her ne kadar çaba gösterse de, bu bir kadına ait özgünlük olamaz. Annie Ernaux da kendi hayatından yola çıkarak, aslında bütün kadınların hayatını gözler önüne sermekle kalmaz; aynı zamanda yaşadığı ait olduğu sosyal çevresini de bizlere aktarmayı amaçlar. Yapıtlarının bu özelliğinden ötürü onlara birer otososyobiyografi diyebiliriz. Bu terimi yazarın bizzat kendi bulmuştur. Bu terimle açıklamak istediği, yapıtlarında kendi hayatından bahsederken aynı anda anlatılan hayatın arka planında bize o dönemin sosyolojik manzarasını da aktarmaya çalışmasıdır. Tezimizde, yazarın birçok yapıtının arasından yalnızca iki tanesi üzerinde duracağız. Adlarından da anlaşılacağı üzere, Ernaux, "Bir Kadın" adlı yapıtta annesinden, "Bir Adam" da babasından bahsetmektedir. Bu noktada anne ve baba her iki yapıtta da ortak karakter olduğundan ve adeta iki ayrı yapıt birbirini tamamladığından metinlerarasılık yönteminin gerçekleştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bununla beraber metinlerarasılık yönteminin birer parçası olan anne ve kız karakterin aralarındaki ilişkisi de dikkat çekicidir. Bu bağlamda psikanalitik yönden anne-kız ilişkisinin özel durumunu ve anne-kızın arasındaki özel bağı yorumlayarak çalışmamızı noktalayacağız. Anahtar Kelimeler: Annie Ernaux, metinlerarasılık, feminizm, psikanaliz, otososyobiyografi, anne-kız ilişkisi.

Summary:

For many years, women aim to express themselves by means of a male-dominated language. But, since it is extremely a hard process to achieve because of male hegemony, they struggle to create an original language of their own. Therefore, through a male-dominated language, a woman can not deliver her thoughts and feelings that she would like to express to the others. Inspired by her own life, Anne Ernaux, not only exposes all the women's life, but also she intends to show us her own social environment in which she lived in and belonged to. We call her works with a terminology which was used by Ernaux personally, such as an autosociobiography because of these aspects. With this term, she wanted to notice all the detailed sociologic structure at the back stage, while she was mentioning about her life. In our thesis, we will examine two books among her works, namely "Une Femme" and "La Place". These works, in which Ernaux mentioned about her parents, can be assumed to have been written by intertextuality method, since the characters in these two books are common, besides one book completes the other as well. On the other hand, the unique mother-daughter relationship which becomes an element of intertextuality method, is also quite remarkable. Relatively, we will conclude our study by commenting on the peculiar status of mother-daughter relationship and the exceptional binds among them in psychoanalytical aspects. Keywords: Annie Ernaux, intertextuality, feminism, psychoanalysis, autosociobiography, mother-daughter relationship.