Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı / Ticaret Hukuku Bilim Dalı

Anonim ortaklık kurucu intifa senetlerinde kâr payı hakkı

Dividend right of the bonus stocks in incorporated companies

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 261736 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tezimizin konusu, anonim ortaklık kurucu intifa senetlerinde kâr payı hakkıdır. Tezimiz, giriş ve sonuç bölümleri hariç beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde anonim ortaklık kurucu intifa senetleri kavram olarak ele alınmış, kurucu intifa senetlerinin hukukî niteliğine değinilmiştir. İkinci bölüm, kurucu intifa senetlerinde kâr payı hakkının tespiti ve bu hakkın sınırlı olup olmadığının tartışıldığı bölümdür. Üçüncü bölümde ise kurucu intifa senedi sahipleri kurulu incelenmiştir. Dördüncü bölümde kurucu intifa senedi sahiplerinin kâr payı haklarını etkileyen esas sözleşme değişiklikleri ele alınmış ve beşinci bölümde de kurucu intifa senetlerine sağlanan kâr payı hakkının sona erdirilmesi meselesi tartışılmıştır.Son olarak, çalışmamız sırasında konuyla ilgili doktrinde ileri sürülmüş görüşlerden istifade ettiğimizi ve konuyu Yargıtay kararlarına atıflar yaparak incelediğimizi belirtmek isteriz. Zira uygulamada kurucu intifa senetlerinde kâr payı hakkı ile ilgili sorunlar sıkça karşımıza çıkmaktadır.

Summary:

The main subject of our thesis is the bonus stocks which provide dividend right. Our thesis contains five chapters without foreword and conclusion. In the first chapter, we dealed with the definition and the legal nature of the bonus stocks. In the second chapter, we studied the determination of dividend right of the bonus stocks and discussed whether this right may be limited or not. In the third chapter, the bonus stock holders? meeting is examined. In the fourth chapter, the changes in the articles of incorporation which may affect the dividend right of the bonus stocks are discussed. In the last chapter, we studied the termination of the dividend right of the bonus stocks.The subject is explained considering the doctrine?s opinions and with the decisions of Turkish Supreme Court, while courts usually make decisions about this subject.