Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Anonim ortaklıklarda paysahipleri sözleşmeleri

Shareholders agreements in corporations

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 100507 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZ Paysahipleri sözleşmeleri, özellikle ortak girişim ve aile şirketlerinde paysahiplerinin kendi aralarındaki ilişkileri düzenlemek ve ortaklıkla ilgili ileriye dönük planlarını gerçekleştirmek üzere akdettikleri, uygulamada sık rastlanan sözleşmelerdir. Paysahibinin borcunun sınırlılığı (tek borç) ilkesi, gizliliğe ve esnek çözümlere olan ihtiyaçla birlikte, paysahiplerini ortaklık dışı anlaşmalar yapmaya itmektedir. Bu sözleşmelerin yol açtığı hukuki sorunlar, özellikle paysahiplerinin haklarını ve borçlarını eş zamanlı olarak belirleyen ortaklıklar hukuku ile borçlar hukuku alanlarının ayrılığından ve bunlar arasında oluşabilen çelişkiden doğmaktadır. Bu çalışma, paysahipleri sözleşmesinin özellikle ortaklıklar hukuku alanındaki geçerlilik sınırlarını incelemekte ve sözleşmenin ortaklık sahasındaki hukuki etkileri ile ihlalinin sonuçlarını araştırmaktadır. Ayrıca sözleşmenin sermaye piyasası hukuku, rekabet hukuku ve bağlı işletmeler hukuku alanlarında doğurduğu sonuçlara da çalışmada dikkat çekilmiştir. ABSTRACT Shareholders agreements are a common instrument especially adopted by shareholders of joint venture corporations or family establishments, as a means to arrange their internal relationship and to realise their projections regarding the corporation. The legal principle that a shareholder's liability towards the corporation may not, in any way or form, exceed his capital subscription, coupled with the need for confidentiality and flexible solutions, lead shareholders to conclude such private agreements. The legal problems caused by shareholders agreements are a result of the distinction between the areas of corporate law and contract law that separately, yet simultaneously define the shareholders ' rights and obligations. This study examines the limits of validity of shareholders agreements under corporate law and looks into the legal effects of these agreements in the corporate field, together with the results of breach of contract. Attention is also drawn to the legal consequences triggered by shareholders agreements in the fields of capital market law, competition law and the law of groups of companies.

Summary:

ÖZ Paysahipleri sözleşmeleri, özellikle ortak girişim ve aile şirketlerinde paysahiplerinin kendi aralarındaki ilişkileri düzenlemek ve ortaklıkla ilgili ileriye dönük planlarını gerçekleştirmek üzere akdettikleri, uygulamada sık rastlanan sözleşmelerdir. Paysahibinin borcunun sınırlılığı (tek borç) ilkesi, gizliliğe ve esnek çözümlere olan ihtiyaçla birlikte, paysahiplerini ortaklık dışı anlaşmalar yapmaya itmektedir. Bu sözleşmelerin yol açtığı hukuki sorunlar, özellikle paysahiplerinin haklarını ve borçlarını eş zamanlı olarak belirleyen ortaklıklar hukuku ile borçlar hukuku alanlarının ayrılığından ve bunlar arasında oluşabilen çelişkiden doğmaktadır. Bu çalışma, paysahipleri sözleşmesinin özellikle ortaklıklar hukuku alanındaki geçerlilik sınırlarını incelemekte ve sözleşmenin ortaklık sahasındaki hukuki etkileri ile ihlalinin sonuçlarını araştırmaktadır. Ayrıca sözleşmenin sermaye piyasası hukuku, rekabet hukuku ve bağlı işletmeler hukuku alanlarında doğurduğu sonuçlara da çalışmada dikkat çekilmiştir. ABSTRACT Shareholders agreements are a common instrument especially adopted by shareholders of joint venture corporations or family establishments, as a means to arrange their internal relationship and to realise their projections regarding the corporation. The legal principle that a shareholder's liability towards the corporation may not, in any way or form, exceed his capital subscription, coupled with the need for confidentiality and flexible solutions, lead shareholders to conclude such private agreements. The legal problems caused by shareholders agreements are a result of the distinction between the areas of corporate law and contract law that separately, yet simultaneously define the shareholders ' rights and obligations. This study examines the limits of validity of shareholders agreements under corporate law and looks into the legal effects of these agreements in the corporate field, together with the results of breach of contract. Attention is also drawn to the legal consequences triggered by shareholders agreements in the fields of capital market law, competition law and the law of groups of companies.