Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

Anonim ortaklıkta elektronik katılımlı genel kurul

General meeting with electronic participation in incorporated company

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 465527 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tezimizin konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile kabul edilen anonim ortaklıkta elektronik katılımlı genel kuruldur. Tezimizde öncelikle elektronik genel kurul toplantısı tanımlanmış, elektronik genel kurul toplantı şekillerine yer verilmiştir. Daha sonra mevzuatımızda kabul edilmiş olan elektronik katılımlı genel kurulun esasları, hazırlık aşaması, işleyişi incelenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. fıkrası başta olmak üzere "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ", elektronik katılımlı genel kurulun esaslarını ve uygulama kurallarını belirlemektedir. İncelemede, Türk Ticaret Kanunu ile ikincil mevzuat arasındaki farklılıklar, uyumsuzlukların yanı sıra elektronik katılımlı genel kurulda ortaya çıkması muhtemel sorunlar tespit edilmiş, bu sorunlara çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, TTK m.1527/5, anonim ortaklık, elektronik genel kurul, elektronik katılımlı genel kurul, elektronik ortamda oy kullanma.

Summary:

The subject matter of this thesis is the general meeting with electronic participation in incorporated Company which is recognized by Turkish Commercial Code with number 6102. Electronic general meeting has been primarily defined, types of electronic general meeting have been included. Then, the principles, preparatory phase and operation of general meeting with electronic participation which was adopted in our legislation have been examined. Particularly 5th paragraph of the article 1527 of Turkish Commercial Code, "Regulation on General Meeting To Be Held In Electronic Environment In Incorporated Company" and "Communiqué on Electronic General Meeting System to Be Implemented In General Meeting of Incorporated Company" have determined the principles and application rules of general meeting with electronic participation. In the examination, as well as differences between Turkish Commercial Code and secondary legislation, incompatibility, possible problems that may arise from in the general meeting with electronic participation have been identified, solutions offers have been tried to bring these problems. Key Words: Turkish Commercial Code with number 6102, TCC article 1527/5, incorporated company, electronic general meeting, general meeting with electronic participation, voting in electronic environment.