Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

Anonim ortaklıkta müdürler ve hukuki sorumluluğu

The directors of joint stock companies and their legal responsibilities

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 146706 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Tezimizde Türk Ticaret Kanununun 342. vd. maddelerinde düzenlenen anonim ortaklıkta müdürler konusu ele alınmıştır. Bu çalışmamızda müdürlerin hukuki niteliği, anonim ortaklıkla arasındaki ilişkinin hukuki niteliği, tayin ve azilleri, banka işletmelerindeki müdürler, müdürlerin anonim ortaklığı ne şekilde temsil edecekleri, temsil yetkisinde ortaya çıkan problemler, hak ve borçları ve TK'da düzenlenen sorumlulukları yüksek lisans tezi kapsam ve sınırları içinde incelenmiştir.

Summary:

In our thesis, we have handled "managers in joint-stock company" subject that is stated in the Turkish Commercial Code, Article 342 et.seq. Legal characterition of managers, legal characterition of relations between managers and joint-stock companies, designation and dismissal of managers, managers in banks, the way how the managers represent joint-stock companies, controversies arising from their representative authority, rights and duties of managers and their responsibilities which is stated in Commercial Code, have been examined in the scope of our master thesis. Ill